Zadávací řízení
Přihlášení

LN085117 Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce

Číslo:P15V00000014
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Vodojem Žatec STP sestává ze dvou vzájemně technologicky a stavebně propojených (na sebe navazujících) vodojemů různého stáří (západní VDJ 1933, východní VDJ 1893). U obou se jedná o dvoukomorové zemní velkoobjemové (odhadem 2 x 500- 600 m3) VDJ, které charakterizuje obdélníková akumulační nádrž (AN), s vnitřní dělící stěnou (na dvě komory). Každá komora je ve „vícetraktovém“ uspořádání zastropena klenbově. Oba VDJ, liniově na sebe navazující, jsou v běžném „jednoosém“ dispozičním uspořádání - zahrnují přesypanou AN a přímo navazující manipulační komoru (MK),
pouze u západního VDJ s přesypanou střechou. U obou VDJ je v 1PP-MK armaturní komora (AK), v 1NP-MK je vstupní a manipulační prostor (MP). Vstupní komory AN jsou v zásadě součástí nádrží (prostor nad otvorem stropu AN) a přepážkou s dveřmi zajišťují oddělení AN a MK. Rozdíly „západního“ a „východního“ VDJ spočívají v konstrukčněmateriálovém i dispozičním/tvarovém řešení jak vlastních AN, tak i armaturních komor (AK) a manipulačních prostorů (MP).
Datum zveřejnění:20.10.2015
Termín pro podání nabídek:16.11.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 956 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k podání nabídky
LN085117_VYZVA_Zatec_VDJ.pdf
1 279.94 KB
19.10.2015 12:29Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN085117_ZD_Zatec_VDJ.pdf
816.09 KB
19.10.2015 12:30Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN085117_ZD_Zatec_VDJ.doc
359.50 KB
19.10.2015 12:32Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN085117_Smlouva_o_dilo.docx
68.36 KB
19.10.2015 12:34Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - Technická část
LN085117_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
27 059.82 KB
26.10.2015 08:34Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
LN085117_SoD_115-16.pdf
8 756.26 KB
26.1.2016 12:28Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN085117_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
319.01 KB
26.1.2016 13:18Ověřeno 1 podpisů.
Smluva o dílo, dodatek č. 1
LN085117_SoD-D1_2249-16.pdf
5 546.07 KB
3.11.2016 09:37Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016
LN085117_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016.pdf
426.83 KB
23.1.2017 13:15Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016 + 2017
LN085117_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016+2017.pdf
450.18 KB
5.10.2017 15:03Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469