Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

LN085117 Žatec, VDJ Žatec STP - rekonstrukce

Číslo:P15V00000014
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Vodojem Žatec STP sestává ze dvou vzájemně technologicky a stavebně propojených (na sebe navazujících) vodojemů různého stáří (západní VDJ 1933, východní VDJ 1893). U obou se jedná o dvoukomorové zemní velkoobjemové (odhadem 2 x 500- 600 m3) VDJ, které charakterizuje obdélníková akumulační nádrž (AN), s vnitřní dělící stěnou (na dvě komory). Každá komora je ve „vícetraktovém“ uspořádání zastropena klenbově. Oba VDJ, liniově na sebe navazující, jsou v běžném „jednoosém“ dispozičním uspořádání - zahrnují přesypanou AN a přímo navazující manipulační komoru (MK),
pouze u západního VDJ s přesypanou střechou. U obou VDJ je v 1PP-MK armaturní komora (AK), v 1NP-MK je vstupní a manipulační prostor (MP). Vstupní komory AN jsou v zásadě součástí nádrží (prostor nad otvorem stropu AN) a přepážkou s dveřmi zajišťují oddělení AN a MK. Rozdíly „západního“ a „východního“ VDJ spočívají v konstrukčněmateriálovém i dispozičním/tvarovém řešení jak vlastních AN, tak i armaturních komor (AK) a manipulačních prostorů (MP).
Datum zveřejnění:20.10.2015
Termín pro podání nabídek:16.11.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 956 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k podání nabídky
LN085117_VYZVA_Zatec_VDJ.pdf
1 279.94 KB
19.10.2015 12:29Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN085117_ZD_Zatec_VDJ.pdf
816.09 KB
19.10.2015 12:30Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN085117_ZD_Zatec_VDJ.doc
359.50 KB
19.10.2015 12:32Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN085117_Smlouva_o_dilo.docx
68.36 KB
19.10.2015 12:34Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - Technická část
LN085117_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
27 059.82 KB
26.10.2015 08:34Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
LN085117_SoD_115-16.pdf
8 756.26 KB
26.1.2016 12:28Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN085117_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
319.01 KB
26.1.2016 13:18Ověřeno 1 podpisů.
Smluva o dílo, dodatek č. 1
LN085117_SoD-D1_2249-16.pdf
5 546.07 KB
3.11.2016 09:37Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016
LN085117_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016.pdf
426.83 KB
23.1.2017 13:15Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016 + 2017
LN085117_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016+2017.pdf
450.18 KB
5.10.2017 15:03Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469