Zadávací řízení
Přihlášení

LN082009 Výškov, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P15V00000013
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Navržena je rekonstrukce ČOV Výškov za provozu stávající ČOV. Vlastní ČOV byla uvedena do povozu roku 1979 s původní projektovanou kapacitou 542 EO60.
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny převážně oddílnou splaškovou kanalizací ze dvou lokalit. Větší část obce je odkanalizována gravitačně, druhé menší lokalita je odkanalizována gravitačně a následně čerpána na ČOV. Max. hydraulická kapacita ČOV je 5,1 l/s. ČOV bude mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Rekonstruována bude vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění. Biologickou část budou tvořit stávající nádrže - jedna nádrž aktivační a jedna nádrž dosazovací. Přebytečný kal bude čerpán z dosazovací nádrže do nové provzdušované kalové jímky o objemu 21 m3. Plovoucí nečistoty z dosazovací nádrže budou čerpány do středového nátokového válce. Gravitačně zahuštěný kal z kalové nádrže bude odvážen fekálním vozem na jinou ČOV. Dmychadla v protihlukových krytech budou umístěna v provozním objektu. Bude provedena výměna měrného zařízení.
Datum zveřejnění:20.10.2015
Termín pro podání nabídek:6.11.2015 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:7 789 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k podání nabídky
LN082009_VYZVA_Vyskov_COV.pdf
1 334.76 KB
19.10.2015 12:14Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_ZD_Vyskov_COV.pdf
863.77 KB
19.10.2015 12:16Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - technická část
LN082009_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
21 285.79 KB
19.10.2015 12:18Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_ZD_Vyskov_COV.doc
364.50 KB
19.10.2015 12:22Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN082009_Smlouva_o_dilo.docx
69.42 KB
19.10.2015 12:23Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
LN082009_Rozhodnuti o zruseni zakazky
LN082009_Rozhodnuti_o_zruseni_zakazky.pdf
343.16 KB
20.11.2015 13:35Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN082009_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
260.46 KB
25.11.2015 07:31Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469