Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

LN082009 Výškov, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P15V00000013
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Navržena je rekonstrukce ČOV Výškov za provozu stávající ČOV. Vlastní ČOV byla uvedena do povozu roku 1979 s původní projektovanou kapacitou 542 EO60.
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny převážně oddílnou splaškovou kanalizací ze dvou lokalit. Větší část obce je odkanalizována gravitačně, druhé menší lokalita je odkanalizována gravitačně a následně čerpána na ČOV. Max. hydraulická kapacita ČOV je 5,1 l/s. ČOV bude mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Rekonstruována bude vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění. Biologickou část budou tvořit stávající nádrže - jedna nádrž aktivační a jedna nádrž dosazovací. Přebytečný kal bude čerpán z dosazovací nádrže do nové provzdušované kalové jímky o objemu 21 m3. Plovoucí nečistoty z dosazovací nádrže budou čerpány do středového nátokového válce. Gravitačně zahuštěný kal z kalové nádrže bude odvážen fekálním vozem na jinou ČOV. Dmychadla v protihlukových krytech budou umístěna v provozním objektu. Bude provedena výměna měrného zařízení.
Datum zveřejnění:20.10.2015
Termín pro podání nabídek:6.11.2015 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:7 789 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k podání nabídky
LN082009_VYZVA_Vyskov_COV.pdf
1 334.76 KB
19.10.2015 12:14Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_ZD_Vyskov_COV.pdf
863.77 KB
19.10.2015 12:16Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - technická část
LN082009_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
21 285.79 KB
19.10.2015 12:18Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_ZD_Vyskov_COV.doc
364.50 KB
19.10.2015 12:22Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN082009_Smlouva_o_dilo.docx
69.42 KB
19.10.2015 12:23Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
LN082009_Rozhodnuti o zruseni zakazky
LN082009_Rozhodnuti_o_zruseni_zakazky.pdf
343.16 KB
20.11.2015 13:35Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN082009_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
260.46 KB
25.11.2015 07:31Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469