Zadávací řízení
Přihlášení

TP024023 Modlany ČOV - zkapacitnění

Číslo:P15V00000012
Popis:ČOV je navržena pro zatížení pro 1 400 EO a připojených obyvatel a ČSOV je pro 1 150 připojených obyvatel.
Zkapacitněná čistírna využívá stávající hrubé mechanické předčištění po úpravách a doplnění ve skladbě strojní a ruční česle, vertikální lapák písku s novou jímkou písku a novým rozdělením na dvě biologické linky. Pro čištění má dvě biologické linky, AN1-DN1 po úpravách dnešních nádrží a AN2-DN2 nově postavené a pro zpracování kalu má po úpravách stávajících nádrží jímku plovoucích látek, nádrž zahušťování a uskladnění kalu. Dále po změně vybavení dmychány využívá současný provozní objekt, po drobných úpravách venkovní trubní vybavení, k měření odtoku využívá měrnou komoru, kde nahrazuje současný Parshallův žlab kapacitnějším žlabem a po podstatné úpravě využívá manipulační plochy. Aktivace jsou vybaveny pro intermitující nitrifikaci jemnobublinnou aerací a ponorným míchadlem a obě dosazovací nádrže jsou vybaveny stejným zařízením s externí recirkulací a odtahem plovoucího kalu mamutkovými čerpadly a jímky kalového hospodářství jsou vybaveny aeračními systémy. Jímka plovoucího kalu a zahuštění je vybavena ještě polohovatelným ponorným čerpadlem pro odtah odstáté kalové vody. Vratný kal spolu s odstátou kalovou vodou je odveden do společného rozdělovacího objektu a po té na začátek nitrifikačních nádrží. Dmychárna je vybavena novými dmychadly pro okruh aktivací, okruh mamutek vratného kalu a okruh kalového hospodářství a mamutek plovoucích látek a pomocného přečerpávání mezi zahuštěním a kalojemem. Pro vertikální lapák písku zůstává stávající kompresor. Dále využívá stávající sběrnou jímku pro čerpání vod z odvodnění vodoměrné komory.
V ČSOV jsou osazena nová výkonnější čerpadla a provedeno nové trubní připojení do stávajícího výtlaku.
Datum zveřejnění:24.8.2015
Termín pro podání nabídek:17.9.2015 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:10 841 898,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
projektová dokumentce ČOV Modlany
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_COV_Modlany.zip
84 497.47 KB
12.8.2015 08:26Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Modlany
zadávací dokumentace
ZD_Modlany_final.pdf
779.81 KB
12.8.2015 08:29Ověřeno 1 podpisů.
odůvodnění VZ ČOV Modlany
odůvodnění
Oduvodneni_Modlany_final.pdf
148.11 KB
12.8.2015 08:30Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Modlany
zadávací dokumentace
ZD_Modlany_final.doc
350.50 KB
12.8.2015 08:31Ověřeno 1 podpisů.
vzor SoD_opravený
Priloha_ODD1_-_SoD.docx
35.53 KB
3.9.2015 13:24Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo ČOV Modlany
smlouva o dílo
2319_2015.pdf
11 401.32 KB
13.11.2015 13:52Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele ČOV Modlany
písemná zpráva zadavatele
pisemna_zprava_zadavatele_COV_Modlany.pdf
132.11 KB
20.11.2015 10:48Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávky
formulář subdodávky rok 2015
TP024023_prohlaseni_cena-SUB_Modlany_COV.pdf
112.79 KB
8.1.2016 13:58Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
496_2016.pdf
110.50 KB
9.3.2016 09:50Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
2232_2016.pdf
2 709.16 KB
3.11.2016 09:21Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávka + cena 2016
formulář F110a
2016_11_11_F110a_TP024023.pdf
420.26 KB
1.12.2016 11:04Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469