Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce

Číslo:P15V00000011
Popis:Předmětem veřejné zakázky je provedení realizace stavebních prací spojených s celkovou rekonstrukcí čistírny odpadních vod Třebenice (současnost 1275 EO, výhled 1953 EO) na novou technologii čištění a rekonstrukce koncového úseku přívodní stoky včetně oddělovací a vypínací komory, která sestává z těchto stavebních objektů a provozních souborů: SO 01 Oddělovací komora; SO 02 Hrubé předčištění; SO 03 Blok podzemních nádrží; SO 04 Provozní objekt 1. N.P.; SO 05 Trubní rozvody a měrné objekty; SO 06 Komunikace; SO 07 Chodníky a oplocení; SO 08 Demolice; SO 09 Stavební elektroinstalace; PS 01 Oddělovací komora; PS 02 Hrubé předčištění; PS 03 Čerpací jímka; PS 04 Denitrifikační nádrže; PS 05 Nitrifikační nádrže; PS 06 Dosazovací nádrže; PS 07 Dmychárna; PS 08 Kalové hospodářství; PS 09 Elektro část; PS 10 ASŘTP;PS 11 Demontáže a PS 12 Provizorní zařízení.
Datum zveřejnění:25.6.2015
Termín pro podání nabídek:21.7.2015 12:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:15 954 575,43 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
VZ LT110010 Zadávací dokumentace
LT110010_ZADAVACI_DOKUMENTACE.pdf
784.96 KB
26.6.2015 14:49Ověřeno 2 podpisů.
VZ LT110010 Odůvodnění
LT110010_ODUVODNENI_VZ.pdf
148.87 KB
26.6.2015 15:23Ověřeno 2 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace_krycí list
LT110010_ZD_CAST_3_KRYCI_LIST.doc
91.50 KB
26.6.2015 15:25Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace, smlouva o dílo
LT110010_ZD_CAST_2_SOD.doc
175.50 KB
26.6.2015 15:26Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace, příloha č. 1
LT110010_ZD_PRILOHA_C_1.doc
90.50 KB
26.6.2015 15:31Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, projektová dokumentace
LT110010_DPS.zip
43 523.10 KB
26.6.2015 15:27Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, soupis prací, pdf
LT110010_SOUPIS_PRACI.zip
1 573.81 KB
26.6.2015 15:28Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, soupis prací, exel
LT110010_SOUPIS_PRACI.xls
2 462.00 KB
26.6.2015 15:29Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, dokladová část
LT110010_POVOLENI_A_VYJADRENI.zip
20 423.91 KB
26.6.2015 15:30Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce
Smlouva o dílo
LT110010_ces_2101_2015.pdf
12 949.40 KB
30.10.2015 15:08Ověřeno 2 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce
písemná zpráva zadavatele
LT110010_pisemna_zprava.pdf
601.63 KB
19.11.2015 12:04Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce, prohlášení o subdodavatelích a cena roku 2015
zákonné prohlášení
LT110010_prohlaseni_2015.pdf
335.44 KB
4.3.2016 12:43Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469