Zadávací řízení
Přihlášení

LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce

Číslo:P15V00000011
Popis:Předmětem veřejné zakázky je provedení realizace stavebních prací spojených s celkovou rekonstrukcí čistírny odpadních vod Třebenice (současnost 1275 EO, výhled 1953 EO) na novou technologii čištění a rekonstrukce koncového úseku přívodní stoky včetně oddělovací a vypínací komory, která sestává z těchto stavebních objektů a provozních souborů: SO 01 Oddělovací komora; SO 02 Hrubé předčištění; SO 03 Blok podzemních nádrží; SO 04 Provozní objekt 1. N.P.; SO 05 Trubní rozvody a měrné objekty; SO 06 Komunikace; SO 07 Chodníky a oplocení; SO 08 Demolice; SO 09 Stavební elektroinstalace; PS 01 Oddělovací komora; PS 02 Hrubé předčištění; PS 03 Čerpací jímka; PS 04 Denitrifikační nádrže; PS 05 Nitrifikační nádrže; PS 06 Dosazovací nádrže; PS 07 Dmychárna; PS 08 Kalové hospodářství; PS 09 Elektro část; PS 10 ASŘTP;PS 11 Demontáže a PS 12 Provizorní zařízení.
Datum zveřejnění:25.6.2015
Termín pro podání nabídek:21.7.2015 12:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:15 954 575,43 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
VZ LT110010 Zadávací dokumentace
LT110010_ZADAVACI_DOKUMENTACE.pdf
784.96 KB
26.6.2015 14:49Ověřeno 2 podpisů.
VZ LT110010 Odůvodnění
LT110010_ODUVODNENI_VZ.pdf
148.87 KB
26.6.2015 15:23Ověřeno 2 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace_krycí list
LT110010_ZD_CAST_3_KRYCI_LIST.doc
91.50 KB
26.6.2015 15:25Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace, smlouva o dílo
LT110010_ZD_CAST_2_SOD.doc
175.50 KB
26.6.2015 15:26Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Zadávací dokumentace, příloha č. 1
LT110010_ZD_PRILOHA_C_1.doc
90.50 KB
26.6.2015 15:31Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, projektová dokumentace
LT110010_DPS.zip
43 523.10 KB
26.6.2015 15:27Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, soupis prací, pdf
LT110010_SOUPIS_PRACI.zip
1 573.81 KB
26.6.2015 15:28Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, soupis prací, exel
LT110010_SOUPIS_PRACI.xls
2 462.00 KB
26.6.2015 15:29Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 ZD, dokladová část
LT110010_POVOLENI_A_VYJADRENI.zip
20 423.91 KB
26.6.2015 15:30Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce
Smlouva o dílo
LT110010_ces_2101_2015.pdf
12 949.40 KB
30.10.2015 15:08Ověřeno 2 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce
písemná zpráva zadavatele
LT110010_pisemna_zprava.pdf
601.63 KB
19.11.2015 12:04Ověřeno 1 podpisů.
VZ LT110010 Třebenice, ČOV, rekonstrukce, prohlášení o subdodavatelích a cena roku 2015
zákonné prohlášení
LT110010_prohlaseni_2015.pdf
335.44 KB
4.3.2016 12:43Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469