Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

LN040004 Měcholupy, odstranění výusti

Číslo:P14V00000016
Číslo IS VZ US:496608
Popis:Měcholupy mají jednotnou kanalizační síť, která se skládá ze dvou částí samostatně vyústěných do Blšanky. Systém na levém břehu je ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Systém na pravém břehu je ve vlastnictví Obce Měcholupy. Na levém břehu jsou dvě hlavní kmenové stoky. Jedna začíná u základní školy v horní části Měcholup a vede pod železničním viaduktem v levé straně komunikace přes náves k Blšance. Kanalizace je betonová v profilech DN 300, 400 a DN 600. Před mostem kanalizace přechází na pravou stranu a spojuje se s druhou kmenovou stokou a společně ústí do Blšanky (kanalizační výusť LN6). Druhá kmenová stoka začíná mezi viaduktem a návsí a vede v pravé straně komunikace. Kanalizace je betonová v profilu DN 600. Do této stoky se na návsi napojuje stoka z ulice vedoucí od nádraží a další kratší stoka vedoucí také ze směru od nádraží. Obě kmenové stoky se tedy spojují před mostem a společně vyúsťují do Blšanky. Délka kanalizace předaná SVS a.s. je 1686 m (dle platného kanalizačního řádu). Šachty na kanalizacích jsou převážně vtokové, tj. opatřené mříží. Nově budou tyto mříže nahrazeny litinovými poklopy s betonovou výplní se zatížením D400. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky. Na pravém břehu Blšanky je jednotná kanalizace, která byla vybudována v akci „Z“ v letech 1964-65. Kanalizace je betonová v profilech DN 300-500. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky. Cílem stavby je odstranění kanalizační výústi do toku Blšanka LN06. Navrhované technické řešení vzešlo ze studie „Měcholupy - studie likvidace odpadních vod“, která byla zpracovaná společností AZ CONZULT, spol. s r.o. v březnu 2007. Řešení předpokládá realizaci dvou odlehčovacích komor na stávající jednotné kanalizaci a dále navazující jednotná kanalizace, která bude zakončena novou čistírnou odpadních vod. Součástí stavby je výstavba nové přípojky nn pro ČOV. Na základě požadavku investora došlo z důvodu snížení investičních nákladů k vymělčení ČOV o 0,8 m, ČOV bude vyčnívat cca 2,7 m nad stávající terénem a původně navrhovaný zděný objekt bude nahrazen mobilní buňkou vybavenou
rozvodnou, dmychárnou a zázemím obsluhy.
Datum zveřejnění:4.2.2015
Termín pro podání nabídek:5.3.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:13 520 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace
LN040004_ZD_Mecholupy_final.pdf
3 047.78 KB
4.2.2015 08:05Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění veřejné zakázky
LN040004_Oduvodneni_verejne_zakazky.pdf
42.81 KB
4.2.2015 08:08Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - technická část
LN040004_ZD_Mecholupy_TECH_CAST.zip
84 941.31 KB
4.2.2015 13:32Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo - návrh
LN040004_SoD_Mecholupy_final.docx
68.76 KB
4.2.2015 08:11Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN040004_ZD_Mecholupy_final.doc
379.00 KB
4.2.2015 08:11Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo - návrh
LN040004_SoD_Mecholupy_final.pdf
5 858.96 KB
4.2.2015 08:59Ověřeno 1 podpisů.
LN040004_SP_MUZAS 15906-14.pdf
Stavební povolení
LN040004_SP_MUZAS_15906-14.pdf
344.10 KB
27.2.2015 08:19Ověřeno 1 podpisů.
A_B_TEXTY_DPS_2.1.pdf
A_B_textová část
A_B_TEXTY_DPS_2.1.pdf
546.53 KB
27.2.2015 08:20Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
LN040004_SoD_965_2015
LN040004_SoD_965_2015.pdf
28 778.17 KB
30.4.2015 12:51Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN040004_F10d Písemná zpráva zadavatele
LN040004_F10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
279.15 KB
6.5.2015 07:32Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2015
LN040004_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015.pdf
33.88 KB
8.2.2016 07:49Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.1
LN040004_SoD-D1_868-16.pdf
3 056.48 KB
29.4.2016 09:43Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.2
LN040004_SoD-D2_1130-16.pdf
2 035.17 KB
1.7.2016 07:08Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2015 + 2016
LN040004_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015+2016.pdf
117.09 KB
31.8.2016 08:14Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469