Zadávací řízení
Přihlášení

LN040004 Měcholupy, odstranění výusti

Číslo:P14V00000016
Číslo IS VZ US:496608
Popis:Měcholupy mají jednotnou kanalizační síť, která se skládá ze dvou částí samostatně vyústěných do Blšanky. Systém na levém břehu je ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti a.s., provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Systém na pravém břehu je ve vlastnictví Obce Měcholupy. Na levém břehu jsou dvě hlavní kmenové stoky. Jedna začíná u základní školy v horní části Měcholup a vede pod železničním viaduktem v levé straně komunikace přes náves k Blšance. Kanalizace je betonová v profilech DN 300, 400 a DN 600. Před mostem kanalizace přechází na pravou stranu a spojuje se s druhou kmenovou stokou a společně ústí do Blšanky (kanalizační výusť LN6). Druhá kmenová stoka začíná mezi viaduktem a návsí a vede v pravé straně komunikace. Kanalizace je betonová v profilu DN 600. Do této stoky se na návsi napojuje stoka z ulice vedoucí od nádraží a další kratší stoka vedoucí také ze směru od nádraží. Obě kmenové stoky se tedy spojují před mostem a společně vyúsťují do Blšanky. Délka kanalizace předaná SVS a.s. je 1686 m (dle platného kanalizačního řádu). Šachty na kanalizacích jsou převážně vtokové, tj. opatřené mříží. Nově budou tyto mříže nahrazeny litinovými poklopy s betonovou výplní se zatížením D400. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky. Na pravém břehu Blšanky je jednotná kanalizace, která byla vybudována v akci „Z“ v letech 1964-65. Kanalizace je betonová v profilech DN 300-500. Do kanalizace jsou napojeny přilehlé nemovitosti přes septiky. Cílem stavby je odstranění kanalizační výústi do toku Blšanka LN06. Navrhované technické řešení vzešlo ze studie „Měcholupy - studie likvidace odpadních vod“, která byla zpracovaná společností AZ CONZULT, spol. s r.o. v březnu 2007. Řešení předpokládá realizaci dvou odlehčovacích komor na stávající jednotné kanalizaci a dále navazující jednotná kanalizace, která bude zakončena novou čistírnou odpadních vod. Součástí stavby je výstavba nové přípojky nn pro ČOV. Na základě požadavku investora došlo z důvodu snížení investičních nákladů k vymělčení ČOV o 0,8 m, ČOV bude vyčnívat cca 2,7 m nad stávající terénem a původně navrhovaný zděný objekt bude nahrazen mobilní buňkou vybavenou
rozvodnou, dmychárnou a zázemím obsluhy.
Datum zveřejnění:4.2.2015
Termín pro podání nabídek:5.3.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:13 520 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace
LN040004_ZD_Mecholupy_final.pdf
3 047.78 KB
4.2.2015 08:05Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění veřejné zakázky
LN040004_Oduvodneni_verejne_zakazky.pdf
42.81 KB
4.2.2015 08:08Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - technická část
LN040004_ZD_Mecholupy_TECH_CAST.zip
84 941.31 KB
4.2.2015 13:32Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo - návrh
LN040004_SoD_Mecholupy_final.docx
68.76 KB
4.2.2015 08:11Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN040004_ZD_Mecholupy_final.doc
379.00 KB
4.2.2015 08:11Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo - návrh
LN040004_SoD_Mecholupy_final.pdf
5 858.96 KB
4.2.2015 08:59Ověřeno 1 podpisů.
LN040004_SP_MUZAS 15906-14.pdf
Stavební povolení
LN040004_SP_MUZAS_15906-14.pdf
344.10 KB
27.2.2015 08:19Ověřeno 1 podpisů.
A_B_TEXTY_DPS_2.1.pdf
A_B_textová část
A_B_TEXTY_DPS_2.1.pdf
546.53 KB
27.2.2015 08:20Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
LN040004_SoD_965_2015
LN040004_SoD_965_2015.pdf
28 778.17 KB
30.4.2015 12:51Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN040004_F10d Písemná zpráva zadavatele
LN040004_F10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
279.15 KB
6.5.2015 07:32Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2015
LN040004_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015.pdf
33.88 KB
8.2.2016 07:49Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.1
LN040004_SoD-D1_868-16.pdf
3 056.48 KB
29.4.2016 09:43Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.2
LN040004_SoD-D2_1130-16.pdf
2 035.17 KB
1.7.2016 07:08Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2015 + 2016
LN040004_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015+2016.pdf
117.09 KB
31.8.2016 08:14Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469