Zadávací řízení
Přihlášení

CV034015 Strupčice, ČOV - intenzifikace

Číslo:P14V00000013
Popis:Na ČOV jsou čerpány splaškové odpadní vody z čerpací stanice ČSOV1. Průtok ČOV je gravitační.
Mechanicko-biologická ČOV je s hrubými ručními česlemi, štěrbinovým lapákem písku, s předřazenou denitrifikací, nitrifikací a kalovým hospodářstvím. Kapacita stávající ČOV je 650 EO. Navrženo je zkapacitnění ČOV na 1000 EO spočívající v rekonstrukci hrubého předčištění. Navrženy jsou jemné strojní česle s lisem na shrabky a obtokem s ručními hrubými česlemi. Z česlového žlabu bude odtok na atypický vertikální lapák písku o průměru 1,2 m a rozdělovacím objektem na 2 linky biologického stupně. Rekonstrukce dále počítá s dostavbou druhé biologické linky, stavebně prakticky podobné stávající lince, pouze se společnou nádrží pro střídavý provoz denitrifikace a nitrifikace. U stávající linky bude vybouraná stávající dělící stěna v aktivační nádrži. Stávající biologická linka bude nově technologicky vystrojena. Kalové hospodářství bude ve stávajících nádržích, kde bude probíhat zahuštění čerpáním kalové vody před lapák písku a následné uskladnění kalu.
Datum zveřejnění:17.12.2014
Termín pro podání nabídek:6.1.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:8 933 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva
CV034015_Strupcice_vyzva_na_profil_FINAL.pdf
1 107.25 KB
15.12.2014 09:09Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
CV034015_ZD_Strupcice_FINAL.pdf
2 804.40 KB
15.12.2014 09:19Ověřeno 1 podpisů.
Návrh SoD
CV034015_Smlouva_o_dilo_FINAL.docx
68.42 KB
15.12.2014 09:23Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
CV034015_ZD_Strupcice_FINAL.doc
356.00 KB
15.12.2014 09:26Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - technická část
CV034015_ZD_TECH.CAST.zip
33 781.14 KB
15.12.2014 09:28Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
Smlouva o dílo
CV034015_SoD_406_2015.pdf
9 187.83 KB
3.3.2015 10:56Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Zpráva o veřejné zakázce
CV034015_F10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
445.31 KB
3.3.2015 13:42Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo, oddatek č.1
CV034015_SoD-D1_1903_2015.pdf
1 142.24 KB
10.9.2015 13:12Ověřeno 1 podpisů.
CV034015_Seznam subdodavatelů - čestné prohlášení
CV034015_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015.pdf
97.13 KB
15.2.2016 07:08Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469