Zadávací řízení
Přihlášení

LN081012 Vroutek, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P14V00000010
Popis:Na ČOV natékají odpadní vody dvěma větvemi kanalizace. Jedna větev je oddílná splašková, druhá jednotná. Obě větve se stékají ve spojné šachtě před sdruženým objektem hrubého předčištění. Průtok ČOV je gravitační. Je navržen nový česlový žlab se strojně stíranými jemnými česlemi, s obtokem s ručními hrubými česlemi. Lapák písku zůstane stávající s těžením písku fekálním vozem. Bude nově realizováno odlehčení za hrubým předčištěním – zaústění za stávající měrný objekt. Dále bude realizován nový rozdělovací objekt na 3 linky včetně propojovacího potrubí, vystrojení rozdělovacího objektu a uzavíracích armatur na nátoku do jednotlivých linek. Biologickou část budou tvořit tři rekonstruované shodně vystrojené VHS nádrže, kde dojde k uzavření štěrbiny mezi aktivační a dosazovací nádrží, aby došlo k úplnému oddělení obou částí. Aktivační nádrž bude vystrojena jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem, kotvení na dno ocelové nádrže VHS. Dosazovací nádrž bude vystrojena výškově stavitelným kalovým žlabem se savicemi a kastlíkem s čerpadlem vratného kalu na začátek aktivační nádrže. Nátok do dosazovací nádrže bude otvory v nové dělící příčce. Přebytečný kal bude čerpán z odbočky výtlaku čerpadla vratného kalu do kalové jímky nově vybudované mezi nádržemi. Do kalové jímky budou čerpány i plovoucí nečistoty, popř. budou stahovány fekálním vozem. Z jímky bude odpouštěna (čerpána) kalová voda do rozdělovacího objektu před biologickou částí. Kal z jímky bude odvážen fekálním vozem.
Datum zveřejnění:22.8.2014
Termín pro podání nabídek:8.9.2014 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:8 631 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace
LN081012_Vyzva_vc._ZD_Vroutek.doc
336.50 KB
22.8.2014 14:49Ověřeno 1 podpisů.
projektová dokumentace včetně soupisu prací
LN081012_zadavaci_CD.zip
32 662.68 KB
22.8.2014 14:50Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
Vroutek_SoD.pdf
7 710.99 KB
30.10.2014 06:43Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Vroutek-pisemna_zprava_zadavatele.pdf
99.26 KB
3.11.2014 09:44Ověřeno 1 podpisů.
SoD_dodatek1
LN081012_SOD-D1_1512-15.pdf
612.46 KB
15.7.2015 14:19Ověřeno 1 podpisů.
subdodavatelé+cena
subdodavatelé+cena
LN081012_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2015.pdf
334.05 KB
19.1.2016 14:11Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469