Zadávací řízení
Přihlášení

DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu

Číslo:P14V00000005
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení realizace stavebních prací spojených s výstavbou splaškové kanalizace v centru města Jiříkov. Tato kanalizace bude navazovat na již zrealizovanou kanalizaci v daném městě a její výstavbou dojde ke zrušení vypouštění splaškových vod do vodního toku. Stávající kanalizace bude ponechaná jako dešťová kanalizace. Přípojky splaškové kanalizace od jednotlivých přilehlých nemovitostí budou napojeny na novou splaškovou stoku. V rámci výstavby kanalizace bude v některých ulicích zrekonstruován vodovodní řad, který bude veden v souběhu s kanalizací. Stávající vodovodní přípojky se na rekonstruovaný řad přepojí. Celková délka kanalizačního kameninového potrubí DN300 bude 3497 m a celková délka rekonstruovaného vodovodu PE100, SDR17, d90 vedeného v souběhu s kanalizací bude 1338 m.
Datum zveřejnění:22.4.2014
Termín pro podání nabídek:19.5.2014 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:58 340 463,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
DC025015_ZD.zip
666.21 KB
23.4.2014 16:03Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
ZD, prováděcí dokumentace stavby
DC025015_ZD_PDS.zip
95 279.14 KB
23.4.2014 16:07Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
ZD, soupis prací
DC025015_ZD_soupis_praci.zip
397.15 KB
23.4.2014 16:13Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
DC025015_oduvodneni_VZ.pdf
208.26 KB
23.4.2014 16:17Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
DC025015_ces_1663_2014.pdf
3 772.83 KB
26.11.2014 16:02Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
DC025015_pisemna_zprava_zadavatele.pdf
532.37 KB
1.12.2014 11:39Ověřeno 1 podpisů.
VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu, prohlášení o subdodavatelích a ceně roku 2014
zákonné prohlášení
DC025015_prohlaseni_2014.pdf
195.75 KB
2.3.2015 12:15Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
dodatek č.1
1337_2015.pdf
2 349.21 KB
19.6.2015 12:57Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
dodatek č. 2 smlouvy o dílo
DC025015_ces_2104_2015.pdf
4 802.95 KB
30.10.2015 15:14Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 3 SoD VZ DC025015 Jiříkov, odkanalizování centra a rekonstrukce vodovodu
dodatek smlouvy o dílo
DC025015_ces_2536_2015.pdf
20 807.16 KB
31.1.2016 21:58Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469