Zadávací řízení
Přihlášení

Konzultační služby

Číslo:P14V00000003
Číslo IS VZ US:480669
Popis:Předmětem plnění této veřejné zakázky je konzultační činnost pro projektový tým zadavatele, vytvořený za účelem organizačního zajištění kvalitních a cenově dostupných služeb spočívajících ve výrobě a dodávce pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod a péče o vodárenskou infrastrukturu po roce 2020 (Projekt), tedy za účelem realizace Projektu. Jsou požadovány komplexní konzultační služby, poskytované na základě rámcové smlouvy, a to v oblasti právní, ekonomické, technické, finanční, znalecké i vodohospodářské. Zadavatel požaduje v první řadě zpracovat koncesní projekt dle § 21 zák.139/2006 Sb. a §3 a 4 vyhl.217/2006 Sb., tj. mimo jiné zpracovat modely provozování vodohospodářské infrastruktury včetně ekonomických parametrů a finančních nákladů na jejich aplikaci; zpracovat variantní návrhy řešení současné majetkové účasti vlastníka vodohospodářské infrastruktury ve společnosti provozovatele; dále přípravu a realizaci koncesního nebo jiného řízení pro realizaci výběru nového provozovatele; další související služby např. ocenění podniku, ocenění akcií, návrhy smluv, rozbory smluv, právní stanoviska, ekonomické a právní analýzy.
Datum zveřejnění:2.4.2014
Termín pro žádost o účast:12.5.2014 11:00:00
Termín pro podání nabídek:21.7.2014 10:00:00
Druh dodávky:služby
Druh výběrového řízení:Jednací řízení s uveřejněním
Typ veřejné zakázky:Nadlimitní VZ
Předpokládaná cena:20 000 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Odůvodnění VZ
SVS_KS_oduvodneni.VZ.pdf
407.89 KB
2.4.2014 10:04Ověřeno 1 podpisů.
Kvalifikační dokumentace
SVS_KS_kvalifikacni.dokumentace.pdf
369.70 KB
2.4.2014 10:05Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace
SVS_Konzultacni.sluzby_zadavaci.dokumentace.pdf
423.21 KB
4.6.2014 07:40Ověřeno 1 podpisů.
Rámcová smlouva
Rámcová smlouva
SVS_Konzultacni.sluzby_ramcova.smlouva.doc
287.00 KB
4.6.2014 07:41Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Jmenování komise pro hodnocení nabídek
Jmenování komise pro hodnocení nabídek
VZ_Konzultacni_sluzby_komise_pro_hodnoceni_nabidek.pdf
33.44 KB
16.5.2014 13:59Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Písemná zpráva zadavatele
SVS_Konzultacni_pisemna_zprava_zadavatele.pdf
428.10 KB
23.9.2014 12:04Ověřeno 1 podpisů.
Rámcová smlouva na poskytování poradenských a konzultačních služeb
Rámcová smlouva na poskytování poradenských a konzultačních služeb
smlouva_KS_CES_2246_2014.pdf
951.35 KB
23.9.2014 12:06Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469