Zadávací řízení
Přihlášení

DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000055
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení realizace stavebních prací. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů v ulicích Prokopa Holého, Husovo náměstí, Zbrojnická, Tržní a Thomayerova v Děčíně v k.ú. Podmokly. Navržené stoky A, A1, A2, B, B1 budou rekonstruovány následovně: Stoka A z BE 500/750 bude nahrazena za KTH DN600mm. Stoka A z BE 500/750, BE 400/600 bude rekonstruována bezvýkopovou technologií, část stoky A z materiálu ZD 1000/1700 bude rekonstruována zednickým způsobem s uložením kameninových žlabů do dna. Stoka A1 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stoka A2 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stoka B z BE 500/750 + BE 400/600 bude nahrazena za KTH DN500mm a KTH DN400. Stoka B1 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stavba rekonstrukce stok zahrnuje přepojení všech kanalizačních přípojek a uličních vpustí po trase a výměnu kanalizačních revizních šachet. Při rekonstrukci vodovodu dojde k výměně stávajících vodovodních řadů V1, V1.1, V2, V2.1. Řad V1 z LT DN125 bude nahrazen za TLTH DN150 PN10. Řad V1.1 z LT DN80 bude nahrazen za TLTH DN80 PN10. Řad V2 z LT DN100 bude nahrazen za TLTH DN100 PN10. Řad V2.1 z LT DN100 bude nahrazen za TLTH DN100 PN10. Bude provedeno přepojení vodovodních přípojek a výměna stávajících podzemních hydrantů.
Celkový rozsah stavby je 1874,6m, z toho kanalizace: 867,2 m a vodovod: 1007,4 m
Datum zveřejnění:6.8.2013
Termín pro podání nabídek:5.9.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:29 958 240,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ZD_VZ_Decin_Husovo_namesti_komplet.zip
32 463.63 KB
7.8.2013 23:17Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ZD_VZ_Decin_Husovo_namesti_komplet.zip
32 463.63 KB
6.8.2013 21:50Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Oduvodneni_VZ_Decin,_Husovo_nam.pdf
302.51 KB
7.8.2013 23:19Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu - výkresová část
DC007130_DPS_vykresy.zip
10 448.41 KB
14.8.2013 00:21Ověřeno 1 podpisů.
Změna kontaktní adresy
Změna kontaktní adresy
Informace_zadatele_Husovo_nam..doc
51.50 KB
4.9.2013 10:55Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo na VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Smlouva o dílo
DC007130_ces_2229_2013.pdf
15 984.11 KB
5.12.2013 15:53Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Písemná zpráva zadavatele
DC007130_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
366.56 KB
6.12.2013 10:29Ověřeno 1 podpisů.
Seznam subdodavatelů a cena 2013
DC007130_prohlaseni.pdf
51.09 KB
31.3.2014 22:18Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo VZ DC007130
DC007130_ces_3045_2014.pdf
739.51 KB
19.12.2014 16:26Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo VZ DC007130
DC007130_ces_3071_2014.pdf
932.93 KB
19.12.2014 16:28Ověřeno 1 podpisů.
Seznam subdodavatelů a cena 2014
DC007130_prohlaseni_2014.pdf
679.61 KB
28.1.2015 14:51
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469