Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000055
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení realizace stavebních prací. Předmětem stavby je rekonstrukce stávajících kanalizačních stok a vodovodních řadů v ulicích Prokopa Holého, Husovo náměstí, Zbrojnická, Tržní a Thomayerova v Děčíně v k.ú. Podmokly. Navržené stoky A, A1, A2, B, B1 budou rekonstruovány následovně: Stoka A z BE 500/750 bude nahrazena za KTH DN600mm. Stoka A z BE 500/750, BE 400/600 bude rekonstruována bezvýkopovou technologií, část stoky A z materiálu ZD 1000/1700 bude rekonstruována zednickým způsobem s uložením kameninových žlabů do dna. Stoka A1 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stoka A2 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stoka B z BE 500/750 + BE 400/600 bude nahrazena za KTH DN500mm a KTH DN400. Stoka B1 z BE 300/450 bude nahrazena za KTH DN400mm. Stavba rekonstrukce stok zahrnuje přepojení všech kanalizačních přípojek a uličních vpustí po trase a výměnu kanalizačních revizních šachet. Při rekonstrukci vodovodu dojde k výměně stávajících vodovodních řadů V1, V1.1, V2, V2.1. Řad V1 z LT DN125 bude nahrazen za TLTH DN150 PN10. Řad V1.1 z LT DN80 bude nahrazen za TLTH DN80 PN10. Řad V2 z LT DN100 bude nahrazen za TLTH DN100 PN10. Řad V2.1 z LT DN100 bude nahrazen za TLTH DN100 PN10. Bude provedeno přepojení vodovodních přípojek a výměna stávajících podzemních hydrantů.
Celkový rozsah stavby je 1874,6m, z toho kanalizace: 867,2 m a vodovod: 1007,4 m
Datum zveřejnění:6.8.2013
Termín pro podání nabídek:5.9.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:29 958 240,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ZD_VZ_Decin_Husovo_namesti_komplet.zip
32 463.63 KB
7.8.2013 23:17Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
ZD_VZ_Decin_Husovo_namesti_komplet.zip
32 463.63 KB
6.8.2013 21:50Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Oduvodneni_VZ_Decin,_Husovo_nam.pdf
302.51 KB
7.8.2013 23:19Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu - výkresová část
DC007130_DPS_vykresy.zip
10 448.41 KB
14.8.2013 00:21Ověřeno 1 podpisů.
Změna kontaktní adresy
Změna kontaktní adresy
Informace_zadatele_Husovo_nam..doc
51.50 KB
4.9.2013 10:55Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo na VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Smlouva o dílo
DC007130_ces_2229_2013.pdf
15 984.11 KB
5.12.2013 15:53Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele VZ DC007130 Děčín, Husovo náměstí, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Písemná zpráva zadavatele
DC007130_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
366.56 KB
6.12.2013 10:29Ověřeno 1 podpisů.
Seznam subdodavatelů a cena 2013
DC007130_prohlaseni.pdf
51.09 KB
31.3.2014 22:18Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo VZ DC007130
DC007130_ces_3045_2014.pdf
739.51 KB
19.12.2014 16:26Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo VZ DC007130
DC007130_ces_3071_2014.pdf
932.93 KB
19.12.2014 16:28Ověřeno 1 podpisů.
Seznam subdodavatelů a cena 2014
DC007130_prohlaseni_2014.pdf
679.61 KB
28.1.2015 14:51
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469