Zadávací řízení
Přihlášení

UL023013 Povrly, Ústecká - rekonstrukce kanalizace

Číslo:P13V00000043
Popis:Stoka v Ústecké ulici, mezi šachtami č.525-528 je dle kamerové prohlídky ve špatném technickém stavu. Betonové potrubí je zkorodované, chybí části trub a hrozí destrukce. Je navržena rekonstrukce profily DN 300 dle stávajícího stavu, ve stejné trase i výšce uložení. Součástí rekonstrukce je i přepojení patnácti kanalizačních přípojek.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Povrly. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Nutná koordinace s Obcí Povrly, která bude přispívat na povrch komunikace.
Datum zveřejnění:12.6.2013
Termín pro žádost o účast:1.7.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:3 427 406,17 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469