Zadávací řízení
Přihlášení

UL015016 Libouchec, Pod Skalou - rekonstrukce svodného řadu

Číslo:P13V00000042
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce svodného řadu (přívodní vodovodní potrubí) z vodního zdroje Libouchec, v lokalitě Pod Skalou. Stávající litinové a ocelové potrubí DN 100 a DN 150 bude nahrazeno potrubím PE 100RC DN 160 v délce 998,6 m. Součástí úprav je i rekonstrukce armatur a odpadů v jímací a přerušovací jímce a rekonstrukce vodoměrné šachty včetně uzavírací armatury a odpadu. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase, hloubka uložení se nemění. Bude použita bezvýkopová technologie, konkrétně metoda berstlining, při které dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení a rozrušení stávajícího potrubí. V místech, kde nebude možné použít bezvýkopovou technologii, bude zhotoven otevřený výkop.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní řad, který bude rekonstruován se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou v regionu Ústeckého kraje, okresu Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31.10.2013.
Datum zveřejnění:5.6.2013
Termín pro žádost o účast:24.6.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:3 775 478,15 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469