Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL015016 Libouchec, Pod Skalou - rekonstrukce svodného řadu

Číslo:P13V00000042
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce svodného řadu (přívodní vodovodní potrubí) z vodního zdroje Libouchec, v lokalitě Pod Skalou. Stávající litinové a ocelové potrubí DN 100 a DN 150 bude nahrazeno potrubím PE 100RC DN 160 v délce 998,6 m. Součástí úprav je i rekonstrukce armatur a odpadů v jímací a přerušovací jímce a rekonstrukce vodoměrné šachty včetně uzavírací armatury a odpadu. Rekonstrukce bude provedena ve stávající trase, hloubka uložení se nemění. Bude použita bezvýkopová technologie, konkrétně metoda berstlining, při které dochází k zatažení nového potrubí do potrubí stávajícího při současném roztlačení a rozrušení stávajícího potrubí. V místech, kde nebude možné použít bezvýkopovou technologii, bude zhotoven otevřený výkop.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní řad, který bude rekonstruován se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou v regionu Ústeckého kraje, okresu Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31.10.2013.
Datum zveřejnění:5.6.2013
Termín pro žádost o účast:24.6.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:3 775 478,15 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469