Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

JN002015 Bedřichov, ÚV, doplnění I.separačního stupně a rekonstrukce filtrace

Číslo:P13V00000036
Popis:Areál úpravny vody je umístěn v obci Bedřichov. Úpravna vody je tvořena jednou budovou, ve které je umístěna technologická linka úpravny vody, chemické hospodářství, provozní místnosti a hotelové ubytování. Některé části technologické linky jsou na úpravně vody i přes trvalou údržbu a dílčí obnovu v současné době zastaralé a opotřebené. Z těchto důvodů je nutné doplnit první separační stupeň flotaci - 1.etapa rekonstrukce a provést rekonstrukci druhého separačního stupně filtrace - 2. etapa rekonstrukce.
1.etapa rekonstrukce, flotace zahrnuje: přítok do reakční nádrže, sanace reakční nádrže, vestavbu flotace - bez zásahů do rezervní zóny, odtok z flotace, úpravu nátoků na v 2.etapě zrekonstruované filtry, doplnění uzávěru u akumulace.
2.etapa rekonstrukce, filtrace zahrnuje: rekonstrukci čtyř filtrů, výměnu pracích čerpadel + doplnění FM, dmychadla – výměnu motorů + doplnění FM.
Datum zveřejnění:15.5.2013
Termín pro žádost o účast:30.5.2013 16:30:00
Termín pro podání nabídek:12.8.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Užší řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:113 584 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
KD Bedřichov
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na provádění stavebních prací zadávané v užším řízení
KD_Bedrichov.doc
186.00 KB
16.5.2013 07:04Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ Bedřichov
Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na úpravně vody Bedřichov
Oduvodneni_VZ_Bedrichov.doc
70.50 KB
16.5.2013 07:07Ověřeno 1 podpisů.
Technická část zadávací dokumentace
UV_Bedrichov_TDW.zip
126 530.61 KB
23.5.2013 11:11Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí o námitkách
Rozhodnutí o námitkách - Viamont DSP
rozhodnuti_o_namitce_Viamont.pdf
1 155.93 KB
4.6.2013 14:24Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí o námitkách
rohodnuti_o_namitce_Eurovia.pdf
2 771.57 KB
6.6.2013 07:19Ověřeno 1 podpisů.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZD_Bedrichov_WERO.doc
178.00 KB
25.7.2013 12:33Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo_ vzor
Smlouva_o_dilo_-_Bedrichov.doc
195.00 KB
25.7.2013 12:36Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí MěÚ Jablonec n.N o vydání stavebního povolení
stavebni_povoleni.pdf
397.15 KB
25.7.2013 12:51Ověřeno 1 podpisů.
Aktualizované zásady organizace výstavby
1._!_Aktualizace_ZOV_!_003057!13!1_!_01.pdf
623.83 KB
25.7.2013 12:53Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
Oboustranně podepsná smlouva o dílo s podrobným položkovým rozpočtem
104_2014.pdf
36 918.99 KB
27.1.2014 09:03Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
287.16 KB
28.1.2014 12:02Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
2744_2014.pdf
1 111.21 KB
20.11.2014 14:23Ověřeno 2 podpisů.
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
1427_2014_dod.c.1.pdf
162.86 KB
21.11.2014 08:04Ověřeno 2 podpisů.
Čestné prohlášení zhotovitele - subdodavatelé podílející se na zakázce
subdodavatele_cestne_prohlaseni.pdf
619.82 KB
15.12.2014 13:37Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469