Zadávací řízení
Přihlášení

JN002015 Bedřichov, ÚV, doplnění I.separačního stupně a rekonstrukce filtrace

Číslo:P13V00000036
Popis:Areál úpravny vody je umístěn v obci Bedřichov. Úpravna vody je tvořena jednou budovou, ve které je umístěna technologická linka úpravny vody, chemické hospodářství, provozní místnosti a hotelové ubytování. Některé části technologické linky jsou na úpravně vody i přes trvalou údržbu a dílčí obnovu v současné době zastaralé a opotřebené. Z těchto důvodů je nutné doplnit první separační stupeň flotaci - 1.etapa rekonstrukce a provést rekonstrukci druhého separačního stupně filtrace - 2. etapa rekonstrukce.
1.etapa rekonstrukce, flotace zahrnuje: přítok do reakční nádrže, sanace reakční nádrže, vestavbu flotace - bez zásahů do rezervní zóny, odtok z flotace, úpravu nátoků na v 2.etapě zrekonstruované filtry, doplnění uzávěru u akumulace.
2.etapa rekonstrukce, filtrace zahrnuje: rekonstrukci čtyř filtrů, výměnu pracích čerpadel + doplnění FM, dmychadla – výměnu motorů + doplnění FM.
Datum zveřejnění:15.5.2013
Termín pro žádost o účast:30.5.2013 16:30:00
Termín pro podání nabídek:12.8.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Užší řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:113 584 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
KD Bedřichov
KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na provádění stavebních prací zadávané v užším řízení
KD_Bedrichov.doc
186.00 KB
16.5.2013 07:04Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění VZ Bedřichov
Odůvodnění veřejné zakázky na stavební práce na úpravně vody Bedřichov
Oduvodneni_VZ_Bedrichov.doc
70.50 KB
16.5.2013 07:07Ověřeno 1 podpisů.
Technická část zadávací dokumentace
UV_Bedrichov_TDW.zip
126 530.61 KB
23.5.2013 11:11Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí o námitkách
Rozhodnutí o námitkách - Viamont DSP
rozhodnuti_o_namitce_Viamont.pdf
1 155.93 KB
4.6.2013 14:24Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí o námitkách
rohodnuti_o_namitce_Eurovia.pdf
2 771.57 KB
6.6.2013 07:19Ověřeno 1 podpisů.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ZD_Bedrichov_WERO.doc
178.00 KB
25.7.2013 12:33Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo_ vzor
Smlouva_o_dilo_-_Bedrichov.doc
195.00 KB
25.7.2013 12:36Ověřeno 1 podpisů.
Rozhodnutí MěÚ Jablonec n.N o vydání stavebního povolení
stavebni_povoleni.pdf
397.15 KB
25.7.2013 12:51Ověřeno 1 podpisů.
Aktualizované zásady organizace výstavby
1._!_Aktualizace_ZOV_!_003057!13!1_!_01.pdf
623.83 KB
25.7.2013 12:53Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
Oboustranně podepsná smlouva o dílo s podrobným položkovým rozpočtem
104_2014.pdf
36 918.99 KB
27.1.2014 09:03Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
287.16 KB
28.1.2014 12:02Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
2744_2014.pdf
1 111.21 KB
20.11.2014 14:23Ověřeno 2 podpisů.
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
1427_2014_dod.c.1.pdf
162.86 KB
21.11.2014 08:04Ověřeno 2 podpisů.
Čestné prohlášení zhotovitele - subdodavatelé podílející se na zakázce
subdodavatele_cestne_prohlaseni.pdf
619.82 KB
15.12.2014 13:37Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469