Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

TP037087 Teplice, Duchcovská, U Nemocnice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000035
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Duchcovské, před nemocnicí, v intravilánu města Teplice s napojením na stávající kanalizaci a vodovod. V současné době je kanalizace z BE DN500/750 a část BE DN 400/600. Navržena je kanalizace z BE DN 500/750 s čedičovou vystýlkou dl. 230m. V souběhu s rekonstrukcí kanalizační stoky se provede rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu LT DN 100 PN 10, nový vodovodní řad je navržen z TLT DN 100 dl. 302,20m. Součástí je i propoj vodovodních řadů, který je navržen z TLT DN 80 dl. 14,70m.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Teplice. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Datum zveřejnění:7.5.2013
Termín pro žádost o účast:29.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:8 325 971,18 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469