Zadávací řízení
Přihlášení

TP037071 Teplice, Souběžná - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000034
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Souběžné s napojením na stávající kanalizaci a vodovod. V současné době je kanalizace zděná 400/600 a část BE DN 300 z předválečných let v havarijním stavu, vlivem špatného stavu zdiva dochází k propadům. Stávající vodovod LT DN 80 z roku 1964 je inkrustovaný, ucpávkové spoje jsou netěsné a je v souběhu s kanalizací. Způsob odkanalizování a zásobování pitnou vodou se nemění. Kanalizační stoka je navržena z KT DN 400 a vodovodní řad je navržen z PE-HD100 DN 80 PN 10. Kanalizační a vodovodní přípojky budou přepojeny. Kanalizační přípojky budou napojeny odbočkami nebo do šachty a vodovodní přípojky budou napojeny navrtávacími pasy.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Teplice. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Datum zveřejnění:7.5.2013
Termín pro žádost o účast:24.5.2013 11:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:4 279 853,44 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469