Zadávací řízení
Přihlášení

TP037087 Teplice, Duchcovská, U Nemocnice - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000033
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Duchcovské, před nemocnicí, v intravilánu města Teplice s napojením na stávající kanalizaci a vodovod. V současné době je kanalizace z BE DN500/750 a část BE DN 400/600. Navržena je kanalizace z BE DN 500/750 s čedičovou vystýlkou dl. 230m. V souběhu s rekonstrukcí kanalizační stoky se provede rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu LT DN 100 PN 10, nový vodovodní řad je navržen z TLT DN 100 dl. 302,20m. Součástí je i propoj vodovodních řadů, který je navržen z TLT DN 80 dl. 14,70m.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Teplice. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Datum zveřejnění:7.5.2013
Termín pro žádost o účast:29.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení s uveřejněním
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:8 325 971,18 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zrušení soutěže
zrušení soutěže - administrativní chyba
Zruseni_souteze_Teplice,_Duchcovska,_U_Nemocnice_-_rekonstrukce_kanalizace_a_vodovodu.pdf
218.96 KB
15.5.2013 07:30Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469