Zadávací řízení
Přihlášení

MO020067 Litvínov, Hamerská – rekonstrukce vodovodu

Číslo:P13V00000023
Popis:V ulici Hamerská bude rekonstruován nevyhovující vodovodní
řad DN150 OC dl.450m z r.1974 (změna na DN150 LT) , s čímž souvisí i
rušení nevyhovujícího vodovodního řadu DN150 OC u objektů čp.149 a
150. Z těchto důvodů je nutné nově propojit rekonstruovaný vodovodní
řad z ulice Hamerské na stávající vodovodní řad v ulici K.H.Borovského.
Toto propojení je navrženo z PE-HD 40x3,7 délky 29m a přechod pod
ulicí Hamerská bude řešen mikrotuneláží.
Část trasy stávajícího vodovodu, která vede šikmo přes ulici
Hamerskou byla v tomto návrhu dle možností narovnána, aby došlo k co
nejvíce kolmému křížení vodovodu a komunikace. Trasa vodovodu pod
ulicí Hamerská bude řešen protlakem a trasa pod fotbalovým hřištěm TJ
Kopisty bude řešena mikrotuneláží .
Ke změně trasy stávajícího vodovodu, vzhledem ke stísněným
situačním poměrům dojde také v okolí křížení vodovodu s místní vodotečí
a ulicí Křižatecká. Obě zmíněná křížení budou řešena jedním protlakem.
Datum zveřejnění:12.4.2013
Termín pro žádost o účast:15.5.2013 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:4 382 483,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469