Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

MO027092Most, Tř. Budovatelů – rekonstrukce vodovodu

Číslo:P13V00000022
Popis:Stavba se nachází ve městě Most v Ústeckém kraji. Rekonstruovaný úsek
vodovodu bude prováděn v lokalitě parku v blízkosti městské sportovní haly
v souběhu s třídou budovatelů a je 571 m dlouhý.
Je navržena rekonstrukce vodovodního řadu PE-HD 250 x 22,7 mm PE 100
SDR 11 - PN 16 v délce 571 m, včetně rekonstrukce přepojení 4 vodovodních
přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve stávající trase převážně
bezvýkopovou technologií. Otevřený výkop bude proveden pouze na začátku a na
konci rekonstrukce v místech napojení na stávající armatury a v místech s největším
počtem křížení s jinými podzemními sítěmi. Dále je otevřený výkop navržen v místě
křížení s teplovodním kanálem a s plynovodem.
Datum zveřejnění:12.4.2013
Termín pro žádost o účast:15.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:3 505 769,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469