Zadávací řízení
Přihlášení

MO027092Most, Tř. Budovatelů – rekonstrukce vodovodu

Číslo:P13V00000022
Popis:Stavba se nachází ve městě Most v Ústeckém kraji. Rekonstruovaný úsek
vodovodu bude prováděn v lokalitě parku v blízkosti městské sportovní haly
v souběhu s třídou budovatelů a je 571 m dlouhý.
Je navržena rekonstrukce vodovodního řadu PE-HD 250 x 22,7 mm PE 100
SDR 11 - PN 16 v délce 571 m, včetně rekonstrukce přepojení 4 vodovodních
přípojek. Rekonstrukce vodovodu bude provedena ve stávající trase převážně
bezvýkopovou technologií. Otevřený výkop bude proveden pouze na začátku a na
konci rekonstrukce v místech napojení na stávající armatury a v místech s největším
počtem křížení s jinými podzemními sítěmi. Dále je otevřený výkop navržen v místě
křížení s teplovodním kanálem a s plynovodem.
Datum zveřejnění:12.4.2013
Termín pro žádost o účast:15.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:3 505 769,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469