Zadávací řízení
Přihlášení

UL038256 Ústí nad Labem, Dvořákova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Číslo:P13V00000021
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodního řadu v délce 287m za materiál HDPE o profilu DN80, včetně armaturní šachty, uzavíracích šoupat a hydrantu. Výměna kanalizace je navržena od křižovatky ulic Velká Hradební a Dvořákova až po objekt č.p.22 v ulici Dvořákova v délce 210m za materiál „kamenina DN500“, včetně 4 kusů kanalizačních šachet. Šachta před objektem č.p.6 bude zrušena. Kanalizační šachta v křižovatce ulic Velká Hradební a Dvořákova bude zachována a bude obložena čedičovou výstelkou do výšky 2metry.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31.10.2013.
Nutná koordinace s RWE a ČEZ Teplárenská, kteří budou rekonstruovat v tomto roce svá zařízení.
Datum zveřejnění:10.4.2013
Termín pro žádost o účast:6.5.2013 11:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:5 900 625,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469