Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL038256 Ústí nad Labem, Dvořákova - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Číslo:P13V00000021
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodního řadu v délce 287m za materiál HDPE o profilu DN80, včetně armaturní šachty, uzavíracích šoupat a hydrantu. Výměna kanalizace je navržena od křižovatky ulic Velká Hradební a Dvořákova až po objekt č.p.22 v ulici Dvořákova v délce 210m za materiál „kamenina DN500“, včetně 4 kusů kanalizačních šachet. Šachta před objektem č.p.6 bude zrušena. Kanalizační šachta v křižovatce ulic Velká Hradební a Dvořákova bude zachována a bude obložena čedičovou výstelkou do výšky 2metry.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován, se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31.10.2013.
Nutná koordinace s RWE a ČEZ Teplárenská, kteří budou rekonstruovat v tomto roce svá zařízení.
Datum zveřejnění:10.4.2013
Termín pro žádost o účast:6.5.2013 11:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:5 900 625,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469