Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL038264 Ústí nad Labem, Koněvova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000020
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce rozváděcího vodovodního řadu LTH 100 z roku 1910 a kanalizace BE 500 z roku 1926. Vodovodní řad bude rekonstruován v délce 543,33m z materiálu PE 100-RC – hloubka uložení vodovodu 1,5m, ᶲ 110x6,6mm, PN 10 SDR17 a kanalizace bude rekonstruována v délce 238,41m z kameniny KAM tř. 160 DN 500 – hloubka uložení kanalizace cca 2,6m. Počet nových hydrantů 3ks, nové revizní šachty – 6ks.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. – Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací vč. zkušebního provozu se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Datum zveřejnění:10.4.2013
Termín pro žádost o účast:6.5.2013 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 840 168,31 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469