Zadávací řízení
Přihlášení

UL038264 Ústí nad Labem, Koněvova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Číslo:P13V00000020
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce rozváděcího vodovodního řadu LTH 100 z roku 1910 a kanalizace BE 500 z roku 1926. Vodovodní řad bude rekonstruován v délce 543,33m z materiálu PE 100-RC – hloubka uložení vodovodu 1,5m, ᶲ 110x6,6mm, PN 10 SDR17 a kanalizace bude rekonstruována v délce 238,41m z kameniny KAM tř. 160 DN 500 – hloubka uložení kanalizace cca 2,6m. Počet nových hydrantů 3ks, nové revizní šachty – 6ks.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. – Vodovodní a kanalizační řad, který bude rekonstruován se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou a odvádění odpadních vod v regionu Ústeckého kraje, městě Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství a zajištění odvádění odpadních vod.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací vč. zkušebního provozu se předpokládá nejpozději do 30.9.2013.
Datum zveřejnění:10.4.2013
Termín pro žádost o účast:6.5.2013 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 840 168,31 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469