Zadávací řízení
Přihlášení

UL011028 Chlumec, Chabařovice - rekonstrukce vodovodu

Číslo:P13V00000019
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce vodovodu Chlumec – Chabařovice. Rekonstrukce bude provedena položením nového vodovodního potrubí v trase stávajícího. Volena je bezvýkopová technologie metodou Berstlining. Jedná se o metodu, při které se staré potrubí pomocí trhací hlavy rozšíří nebo zničí a současně se vtáhne potrubí nové. Trasa vodovodního řadu v úseku VB12-KÚ bude realizována volným výkopem. Celková délka trasy rekonstrukce vodovodního řadu je 1294,0m.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. – Vodovodní řad, který bude rekonstruován se podílí v rámci vodohospodářské infrastruktury zadavatele na zásobení obyvatel pitnou vodou v regionu Ústeckého kraje, okresu Ústí nad Labem. Realizací veřejné zakázky dojde ke zkvalitnění služeb poskytovaných zadavatelem obyvatelstvu, převážně pak zajištění stabilní dodávky pitné vody v požadované kvalitě a množství.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací vč. zkušebního provozu se předpokládá nejpozději do 31.12.2013.
Datum zveřejnění:10.4.2013
Termín pro žádost o účast:6.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:4 442 250,20 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469