Zadávací řízení
Přihlášení

MO020074 Litvínov Partyzánská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Číslo:P13V00000017
Popis:Záměrem akce je výměna stávajících vodovodních řadů, kanalizačních stok a věřejných
částí domovních přípojek. Výměna vodovodních řadů bude spočívat v náhradě stávající LT80 a
LT100 za PE-HD100 90x5,4 SDR17 PN10 v délce 195.94m (ŘAD V1) a 190.82m (ŘAD V2). V
průběhu trasy akce bude provedena výměna veřejných částí vodovodních přípojek 20ks (ŘAD
V1) a 14ks (ŘAD V2) a osazení podzemních hydrantů 4ks (ŘAD V1) a 3ks (ŘAD V2). Výměna
kanalizačních stok bude spočívat v náhradě stávající BET 500/750 + BET400 + BET500 za
KAM DN 500mm v délce 56.22m + KAM DN400 v délce 135.46m (STOKA A) a KAM DN500 v
délce 166.28m (STOKA B). V průběhu trasy akce bude provedena výměna veřejných částí
kanalizačních přípojek 19ks (STOKA A) a 12ks (STOKA B). Součástí akce je výměna
kanalizačních šachet 7ks (STOKA A) a 6ks (STOKA B). Výměna vodovodních řadů (V1, V2) a
kanalizačnch stok (A, B) bude probíhat v souběhu. Akce bude probíhat v k.ú. Chudeřín u
Litvínova
Datum zveřejnění:2.4.2013
Termín pro žádost o účast:2.5.2013 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Jednací řízení bez uveřejnění
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:9 999 900,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Zrušeno
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469