Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

JN032016 Tanvald, střed - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Číslo:P13V00000010
Číslo IS VZ US:7302010049623
Popis:Předmětem veřejné zakázky rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 600 v délce 235m + výstavba nové stoky KTH DN 600 v délce 100m + rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 317 m + přepojení 10ks přípojek KTH DN 200 v délce 30m a jejich rekonstrukce na veř. pozemku. V délce 10m trasy stávajícího potrubí bude provedena sanace DN 600 bezvýkopovou technologií a sanace 6ks kanalizačních šachet. Dále bude rekonstruován vodovod PE-HD d110 v délce 469m + vodovod PE-HD d90 v délce 382m přepojení 23ks přípojek a jejich rekonstrukce na veř. pozemku v délce 30 m. Stoka je vzhledem ke konfiguraci terénu uložena ve větších hloubkách a ve velkých spádech terénu. Část stavby je prováděna v ochranném pásmu ČD a část přímo v železničním tělese.
Detailně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované SčVK ÚPL.
Datum zveřejnění:28.3.2013
Termín pro podání nabídek:24.4.2013 16:30:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:22 000 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace textová část
ZD_Tanvald.pdf
353.90 KB
28.3.2013 08:21Ověřeno 1 podpisů.
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro provedení stavby
Tanvald_stred_rek_vdv_knl-Projekt_Soupis_praci.zip
13 741.95 KB
28.3.2013 08:21Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění účelnosti zakázky
formulář Odůvodnění účelnosti zakázky
OZ_Tanvald.pdf
1 667.36 KB
29.3.2013 10:51Ověřeno 1 podpisů.
Odpovědi na dotazy uchazečů
odpovědi na dotazy uchazečů č.1
Odpovedi_na_dotazy_c_1.pdf
107.77 KB
23.4.2013 10:09
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Rozhodnuti_o_vylouceni_Tanvald.pdf
682.35 KB
10.5.2013 07:55Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Smlouva o dílo se zhotovitelem
SoD_Tanvald_stred.pdf
33 818.86 KB
25.6.2013 07:35Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
369.43 KB
8.7.2013 09:17Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele_Tanvald_Stred.pdf
372.10 KB
1.7.2013 12:42
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Smlouva o dílo se zhotovitelem
SoD_Tanvald_stred.pdf
33 818.86 KB
22.7.2013 07:54Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo se zhotovitelem - dodatek č.1
dodatek smlouvy o dílo č.1
SoD-_dodatek_D1-_Tanvald_2099_2013.pdf
10 584.26 KB
25.11.2013 10:25Ověřeno 1 podpisů.
čestné prohlášení zhotovitele a seznam podzhotovitelů
čestné prohlášení zhotovitele a seznam podzhotovitelů
Tanvald_stred_-_seznam_subdodavatelu.jpg
548.72 KB
20.1.2014 13:57
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469