Zadávací řízení
Přihlášení

JN032016 Tanvald, střed - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Číslo:P13V00000010
Číslo IS VZ US:7302010049623
Popis:Předmětem veřejné zakázky rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 600 v délce 235m + výstavba nové stoky KTH DN 600 v délce 100m + rekonstrukci kanalizační stoky KTH DN 300 v délce 317 m + přepojení 10ks přípojek KTH DN 200 v délce 30m a jejich rekonstrukce na veř. pozemku. V délce 10m trasy stávajícího potrubí bude provedena sanace DN 600 bezvýkopovou technologií a sanace 6ks kanalizačních šachet. Dále bude rekonstruován vodovod PE-HD d110 v délce 469m + vodovod PE-HD d90 v délce 382m přepojení 23ks přípojek a jejich rekonstrukce na veř. pozemku v délce 30 m. Stoka je vzhledem ke konfiguraci terénu uložena ve větších hloubkách a ve velkých spádech terénu. Část stavby je prováděna v ochranném pásmu ČD a část přímo v železničním tělese.
Detailně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci zpracované SčVK ÚPL.
Datum zveřejnění:28.3.2013
Termín pro podání nabídek:24.4.2013 16:30:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:22 000 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace textová část
ZD_Tanvald.pdf
353.90 KB
28.3.2013 08:21Ověřeno 1 podpisů.
Projektová dokumentace
Projektová dokumentace pro provedení stavby
Tanvald_stred_rek_vdv_knl-Projekt_Soupis_praci.zip
13 741.95 KB
28.3.2013 08:21Ověřeno 1 podpisů.
Odůvodnění účelnosti zakázky
formulář Odůvodnění účelnosti zakázky
OZ_Tanvald.pdf
1 667.36 KB
29.3.2013 10:51Ověřeno 1 podpisů.
Odpovědi na dotazy uchazečů
odpovědi na dotazy uchazečů č.1
Odpovedi_na_dotazy_c_1.pdf
107.77 KB
23.4.2013 10:09
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Rozhodnutí o vyloučení uchazeče
Rozhodnuti_o_vylouceni_Tanvald.pdf
682.35 KB
10.5.2013 07:55Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Smlouva o dílo se zhotovitelem
SoD_Tanvald_stred.pdf
33 818.86 KB
25.6.2013 07:35Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
369.43 KB
8.7.2013 09:17Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele_Tanvald_Stred.pdf
372.10 KB
1.7.2013 12:42
Smlouva o dílo se zhotovitelem
Smlouva o dílo se zhotovitelem
SoD_Tanvald_stred.pdf
33 818.86 KB
22.7.2013 07:54Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo se zhotovitelem - dodatek č.1
dodatek smlouvy o dílo č.1
SoD-_dodatek_D1-_Tanvald_2099_2013.pdf
10 584.26 KB
25.11.2013 10:25Ověřeno 1 podpisů.
čestné prohlášení zhotovitele a seznam podzhotovitelů
čestné prohlášení zhotovitele a seznam podzhotovitelů
Tanvald_stred_-_seznam_subdodavatelu.jpg
548.72 KB
20.1.2014 13:57
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469