Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL003010 Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu

Číslo:P20V00000002
Popis:Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v Libochovanech. V rámci rekonstrukce dojde k výměně potrubí a revizního zařízení na části stávajícího přívodního vodovodního řadu z VDJ Michalovice do Ústí nad Labem (zásobení Ústí nad Labem pitnou vodou), který je umístěn na mostní konstrukci nad řekou Labe (Libochovany – Prackovice nad Labem) ve výšce cca 20 m. Zde jsou v současné době zavěšeny 2 vodovodní řady z materiálu OCEL DN 600. Délka přemostění je 206 m + 2x cca 12 m svislého potrubí do AK. Rekonstrukce bude probíhat tak, že na konstrukci mostu bude umístěno pouze jedno potrubí a to do středu mostní konstrukce. Potrubí bude v profilu DN 600, materiál ocel, vně černá, uvnitř cementová výstelka + vnější tepelná izolace PUR + oplechování v celkové délce 188,8 m. Vertikální části potrubí do AK je navrženo z nerezové oceli v profilu DN 600 v celkové délce 42,8 m. Na mostě budou dále zřízeny 2 revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň bude provedena rekonstrukce obou armaturních komor. Stávající degradované stropní konstrukce budou vybourány a budou nahrazeny novými stropy. V AK je nutné přizpůsobení armatur a trubních rozvodů na vývod jednoho potrubí. Během realizace je nutné instalovat záložní potrubí DN 200 (použito bude potrubí PEHD PE 100, PN 20, SDR 9, vnější průměr 225 x 25,2 mm) vedené po mostě. Napojeno bude na stávající vývod v AK.
Datum zveřejnění:6.10.2020
Termín pro podání nabídek:9.11.2020 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené sektorové řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:19 541 744,06 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzvy- podmínky stanovení nabídkové ceny
VYZVA_.pdf
741.20 KB
6.10.2020 12:48Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace díla vč. Výkazu výměr
Priloha_c.2_Projektova_dokumentace_vc_Vykazu_vymer.zip
56 540.43 KB
6.10.2020 12:59Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 3 - Souhrnný list nabídkové ceny
SOUHRNNY_LIST_NC_UL003010.xlsx
19.17 KB
6.10.2020 12:43Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy
Priloha_c.4_Navrh_Smlouvy_o_dilo_.docx
110.88 KB
6.10.2020 12:45Ověřeno 1 podpisů.
Výzvy- podmínky stanovení nabídkové ceny, word
VYZVA.docx
78.98 KB
6.10.2020 13:07Ověřeno 1 podpisů.
Dodatečné informace č. 1
Dodatečné informace č. 1
Poskytnuti_DI_I_UL003010.pdf
111.36 KB
2.11.2020 13:35Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469