Zadávací řízení
Přihlášení

UL003010 Libochovany, přemostění Labe – rekonstrukce vodovodu

Číslo:P20V00000002
Popis:Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci vodovodu v Libochovanech. V rámci rekonstrukce dojde k výměně potrubí a revizního zařízení na části stávajícího přívodního vodovodního řadu z VDJ Michalovice do Ústí nad Labem (zásobení Ústí nad Labem pitnou vodou), který je umístěn na mostní konstrukci nad řekou Labe (Libochovany – Prackovice nad Labem) ve výšce cca 20 m. Zde jsou v současné době zavěšeny 2 vodovodní řady z materiálu OCEL DN 600. Délka přemostění je 206 m + 2x cca 12 m svislého potrubí do AK. Rekonstrukce bude probíhat tak, že na konstrukci mostu bude umístěno pouze jedno potrubí a to do středu mostní konstrukce. Potrubí bude v profilu DN 600, materiál ocel, vně černá, uvnitř cementová výstelka + vnější tepelná izolace PUR + oplechování v celkové délce 188,8 m. Vertikální části potrubí do AK je navrženo z nerezové oceli v profilu DN 600 v celkové délce 42,8 m. Na mostě budou dále zřízeny 2 revizní lávky z každé strany vodovodu. Zároveň bude provedena rekonstrukce obou armaturních komor. Stávající degradované stropní konstrukce budou vybourány a budou nahrazeny novými stropy. V AK je nutné přizpůsobení armatur a trubních rozvodů na vývod jednoho potrubí. Během realizace je nutné instalovat záložní potrubí DN 200 (použito bude potrubí PEHD PE 100, PN 20, SDR 9, vnější průměr 225 x 25,2 mm) vedené po mostě. Napojeno bude na stávající vývod v AK.
Datum zveřejnění:6.10.2020
Termín pro podání nabídek:9.11.2020 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené sektorové řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:19 541 744,06 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzvy- podmínky stanovení nabídkové ceny
VYZVA_.pdf
741.20 KB
6.10.2020 12:48Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace díla vč. Výkazu výměr
Priloha_c.2_Projektova_dokumentace_vc_Vykazu_vymer.zip
56 540.43 KB
6.10.2020 12:59Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 3 - Souhrnný list nabídkové ceny
SOUHRNNY_LIST_NC_UL003010.xlsx
19.17 KB
6.10.2020 12:43Ověřeno 1 podpisů.
Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy
Priloha_c.4_Navrh_Smlouvy_o_dilo_.docx
110.88 KB
6.10.2020 12:45Ověřeno 1 podpisů.
Výzvy- podmínky stanovení nabídkové ceny, word
VYZVA.docx
78.98 KB
6.10.2020 13:07Ověřeno 1 podpisů.
Dodatečné informace č. 1
Dodatečné informace č. 1
Poskytnuti_DI_I_UL003010.pdf
111.36 KB
2.11.2020 13:35Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469