Zadávací řízení
Přihlášení

CL027012 Kamenický Šenov, úpravna vody

Číslo:P13V00000009
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. výstavba nové úpravny vody v Kamenickém Šenově, okres Č.Lípa. Stavba bude provedena v souladu se zpracovanou zadávací dokumentací v úrovni dokumentace pro provedení stavby, zprac. Tractabel Engineering a.s. Pernerova 168, 531 54 Pardubice, č. projektu P.0021120301 z r.2012.
Stavebně se jedná o přízemní, jednoprostorový objekt o rozměrech 9,4 x 6,6m o výšce 4,5 m na beton. zákl. pasech. V objektu bude umístěna technologie úpravny vody sestávající z dávkování provozních chemikálií, filtračního stupně (3ks uzavř. tl. filtrů) a čerpání upravené vody do vodojemu. Součástí stavby je dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, přípojka NN, komunikace a oplocení úpravny. Úpravna vody bude z podzemní vody stávajícího zdroje snižovat obsah železa, event. manganu. Kapacita úpravny bude 8 l/s, ve výhledu pak 11 l/s.
Datum zveřejnění:2.4.2013
Termín pro podání nabídek:2.5.2013 16:30:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:8 259 639,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
K.Šenov úpravna vody_ textová část tech.části ZD
Textová část technické části zadávací dokumentace
K.Senov_upravna_vody__textova_cast_tech.casti_ZD.zip
2 348.90 KB
29.3.2013 09:17Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace
Pokyny pro zpracování nabídky
130403_ZD_senov_signed.pdf
233.71 KB
3.4.2013 09:30Ověřeno 1 podpisů.
Výzva k podání nabídky
výzva
vyzva_signed.pdf
97.49 KB
3.4.2013 09:36Ověřeno 1 podpisů.
Návrh smlouvy o dílo
Návrh smlouvy o dílo
130402_Navrh_SoD_senov.doc
151.00 KB
3.4.2013 09:37Ověřeno 1 podpisů.
130429 dodatečné iformace_signed.pdf
dodatečné informace zmocněnce zadavatele _ správný termín platnosti závazného příslibu poskytnutí bankovní záruky za jakost
130429_dodatecne_informace_signed.pdf
421.66 KB
29.4.2013 10:36Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
1070 2013.pdf
Oboustranně podepsaná smlouva o dílo s podrobným položkovým rozpočtem
1070_2013.pdf
29 597.01 KB
4.7.2013 08:06Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
PZZ_Kamenicky_Senov,_UV_150713.pdf
589.42 KB
15.7.2013 11:11Ověřeno 1 podpisů.
dodatek smlouvy o dílo
dodatek smlouvy o dílo
1948_2013.pdf
3 571.69 KB
30.10.2013 08:52Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení - subdodavatelé
Prohlášení o subdodvatelích podílejících se z více než 10% na plnění VZ
subdodavatele__cestne_prohlaseni.pdf
685.44 KB
15.12.2014 13:20Ověřeno 1 podpisů.
prohlášení o subdodavatelích+cena
prohlášení o subdodavatelích+cena
prohlaseni_o_subdodavatelich_CL027112.pdf
358.73 KB
27.3.2015 07:18Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469