Zadávací řízení
Přihlášení

LT030027 Hošťka, ČOV, rekonstrukce

Číslo:P13V00000008
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. rekonstrukce ČOV v Hošťce okr. Litoměřice pro 1950 EO s max. průtokem na biologii 16 l/s.
Bude provedena jako mechanicko – biologická ČOV ve dvoulinkovém provedení biologického stupně s předřazenou denitrifikací, s jemnobublinnou nitrifikací a se dvěma vnořenými vertikálními dosazovacími nádržemi. Budou osazeny nové hrubé česle a samočístící jemné strojně stírané česle s lisem shrabků. Součástí rekonstrukce je odlehčovací komora, vstupní čerpací stanice a vertikální lapák písku LPV 1000. Kal bude aerobně stabilizován.
Datum zveřejnění:2.4.2013
Termín pro podání nabídek:2.5.2013 16:30:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:22 047 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Technická část zadávací dokumentace
Technická část zadávací dokumentace včetně soupisu prací
Technicka_cast_zadavaci_dokumentace.zip
43 649.86 KB
28.3.2013 12:40Ověřeno 1 podpisů.
130315 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
130315_Oduvodneni_ucelnosti_verejne_zakazky.docx
22.25 KB
28.3.2013 13:22Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
Pokyny pro zpracování nabídky
130402_Pokyny_hostka_def_signed.pdf
269.56 KB
3.4.2013 09:45Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
130318_Navrh_SoD_hostka.doc
154.50 KB
3.4.2013 09:46Ověřeno 1 podpisů.
130411 Odpoved na dotazy_signed.pdf
Dotazy uchazeče a odpovědi zadavatele
130411_Odpoved_na_dotazy_signed.pdf
237.18 KB
12.4.2013 06:46Ověřeno 1 podpisů.
130411 Opraveny Navrh SoD_hostka.doc
Opravený návrh smlouvy o dílo dle odpovědi zadavatele na dotazy uchazeče
130411_Opraveny_Navrh_SoD_hostka.doc
154.50 KB
12.4.2013 06:52Ověřeno 1 podpisů.
130416 Oznámení změn_signed.pdf
Oznámení změn v uveřejněném vyhlášení dle ust. §147 odst.8 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a odpověď zadavatele na žádost uchazeče o dodatečné informace k zadávacím podmínkám dle ust. §49 zákona
130416_Oznameni_zmen_signed.pdf
406.61 KB
17.4.2013 06:26Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo s podrobným položkovým rozpočtem
1414_2013.pdf
65 348.33 KB
21.8.2013 14:56Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
117.68 KB
23.8.2013 13:56Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
2378_2013.pdf
2 794.86 KB
27.1.2014 09:12Ověřeno 1 podpisů.
Seznam subdodavatelů - čestné prohlášení
subdodavatele__cestne_prohlaseni.pdf
516.22 KB
15.12.2014 09:52Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469