Zadávací řízení
Přihlášení

UL037027 Tisá, ČOV - intenzifikace

Číslo:P16V00000004
Popis:Tato projektová dokumentace řeší intenzifikaci centrální čistírny odpadních vod Tisá. Odpadní vody z obce Tisá jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV VHS III/k o původní projektované kapacitě 400 EO. Odpadní vody natékají potrubím DN 300 přes šachtu Š1 do sdruženého typového objektu hrubého předčištění (SOP) s ručními česlemi, lapákem písku a nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot. Z objektu SOP odpadní vody natékají potrubím DN 250 na biologickou linku tvořenou nádrží typu VHS III/k. Z objektu SOP je dále vedeno potrubí obtoku biologie DN 300 za měrný objekt. Nádrž je rozdělena na aktivační a dosazovací část se štěrbinou mezi aktivační a dosazovací částí při dně. Odtok vyčištěné vody z VHS nádrže je zajištěn stavitelným oboustranným odtokovým žlabem s pilovou přepadovou hranou přes měrný objekt do recipientu. Odtok je přes měrný Parshallův žlab P1. K zahušťování a skladování kalu slouží betonové kalové silo o využitelném objemu 100 m3.
Část obce je odkanalizovaná na druhou ČOV Tisá půdní filtr (PF) o kapacitě 30 EO. Na obě ČOV je v současné době napojeno celkem 506 obyvatel. Obec Tisá se nachází v CHKO Labské pískovce, dále v ptačí oblasti Labské pískovce a v CHOPAV Severočeská křída. Stavba intenzifikace ČOV se nachází v zastavěném území obce Tisá, v jižní části obce, v těsné blízkosti komunikace II/528.
Navržena je mechanicko-biologická kompaktní ČOV. Odpadní vody přitékají na nový česlový žlab se strojně stíranými jemnými česlemi, s obtokem s ručními česlemi. Z česlového žlabu je veden odtok na lapák písku, upravený stávající objekt hrubého předčištění. Stávající obtok z HP bude rekonstruován. Z lapáku písku budou odpadní vody natékat na stávající objekt MČOV VHS III, v němž bude odstraněna dělící příčka a objekt bude upraven na provoz systému D-N1 a vystrojen jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem. Z objektu D-N1 budou dále odpadní vody natékat na novou nádrž nitrifikace – N2, vystrojenou jemnobublinným aeračním systémem. K nádrži nitrifikace bude přistavěna vertikální dosazovací nádrž - DN pro odseparování vyčištěné vody od kalu. Vyčištěná voda z dosazovací nádrže bude odtékat přes nový měrný Parshallův žlab P2 do stávajícího potrubí s výustí. Vratný kal bude čerpán z dosazovací nádrže na začátek nádrže D-N1. Přebytečný kal bude čerpán do stávajícího nadzemního kalojemu. Na místě stávající provozní buňky bude vybudován na základových pasech nový zděný provozní objekt, ve kterém budou umístěna dmychadla v protihlukových krytech. V areálu ČOV budou realizovány trubní rozvody, komunikace související s rekonstrukcí, terénní úpravy a nové oplocení. Vody budou vypouštěny stávajícím výustním objektem do recipientu Tisá.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 10 ti měsíců od podpisu Smlouvy o dílo + 12 měsíců zkušební provoz.
Datum zveřejnění:15.3.2016
Termín pro podání nabídek:7.4.2016 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:13 138 138,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
projektová dokumentace Tisá, ČOV - intenzifikace
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_Tisa.zip
66 470.45 KB
14.3.2016 11:02Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Tisá
zadávací dokumentace
ZD_Tisa_-_final.pdf
827.19 KB
14.3.2016 11:06Ověřeno 1 podpisů.
odůvodnění ČOV Tisá - intenzifikace
odůvodnění
Oduvodneni_Tisa.pdf
240.29 KB
14.3.2016 11:08Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Tisá
zadávací dokumentace
ZD_Tisa_-_final.doc
353.50 KB
14.3.2016 11:10Ověřeno 1 podpisů.
dodatečné informace č.1
dodatečné informace č.1
odpovedi_c._1.jpg
927.96 KB
17.3.2016 10:53Ověřeno 1 podpisů.
Informace zadavatele
informace zadavatele
4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls
2 515.00 KB
18.3.2016 13:32
Informace zadavatele
informace zadavatele
Informace_zadavatele.jpg
895.06 KB
18.3.2016 13:45Ověřeno 1 podpisů.
Informace zadavatele
výkaz výměr
4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls
2 515.00 KB
18.3.2016 13:48Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo ČOV Tisá
smlouva o dílo
1278_2016.pdf
16 957.05 KB
8.6.2016 13:09Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá
písemná zpráva zadavatele
xeroxtpl.pdf
132.17 KB
13.6.2016 14:52
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá
písemná zpráva zadavatele
xeroxtpl.pdf
132.17 KB
13.6.2016 14:53Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 smlouvy o dílo
563_2017.pdf
1 824.14 KB
30.3.2017 14:10Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
1072_2017.pdf
355.13 KB
16.5.2017 12:47Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.3 SoD
dodatek č.3 smlouvy o dílo
1723_2017.pdf
177.01 KB
10.8.2017 14:35Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469