Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL037027 Tisá, ČOV - intenzifikace

Číslo:P16V00000004
Popis:Tato projektová dokumentace řeší intenzifikaci centrální čistírny odpadních vod Tisá. Odpadní vody z obce Tisá jsou odváděny oddílnou splaškovou kanalizací na ČOV VHS III/k o původní projektované kapacitě 400 EO. Odpadní vody natékají potrubím DN 300 přes šachtu Š1 do sdruženého typového objektu hrubého předčištění (SOP) s ručními česlemi, lapákem písku a nornou stěnou pro zachycení plovoucích nečistot. Z objektu SOP odpadní vody natékají potrubím DN 250 na biologickou linku tvořenou nádrží typu VHS III/k. Z objektu SOP je dále vedeno potrubí obtoku biologie DN 300 za měrný objekt. Nádrž je rozdělena na aktivační a dosazovací část se štěrbinou mezi aktivační a dosazovací částí při dně. Odtok vyčištěné vody z VHS nádrže je zajištěn stavitelným oboustranným odtokovým žlabem s pilovou přepadovou hranou přes měrný objekt do recipientu. Odtok je přes měrný Parshallův žlab P1. K zahušťování a skladování kalu slouží betonové kalové silo o využitelném objemu 100 m3.
Část obce je odkanalizovaná na druhou ČOV Tisá půdní filtr (PF) o kapacitě 30 EO. Na obě ČOV je v současné době napojeno celkem 506 obyvatel. Obec Tisá se nachází v CHKO Labské pískovce, dále v ptačí oblasti Labské pískovce a v CHOPAV Severočeská křída. Stavba intenzifikace ČOV se nachází v zastavěném území obce Tisá, v jižní části obce, v těsné blízkosti komunikace II/528.
Navržena je mechanicko-biologická kompaktní ČOV. Odpadní vody přitékají na nový česlový žlab se strojně stíranými jemnými česlemi, s obtokem s ručními česlemi. Z česlového žlabu je veden odtok na lapák písku, upravený stávající objekt hrubého předčištění. Stávající obtok z HP bude rekonstruován. Z lapáku písku budou odpadní vody natékat na stávající objekt MČOV VHS III, v němž bude odstraněna dělící příčka a objekt bude upraven na provoz systému D-N1 a vystrojen jemnobublinným aeračním systémem a míchadlem. Z objektu D-N1 budou dále odpadní vody natékat na novou nádrž nitrifikace – N2, vystrojenou jemnobublinným aeračním systémem. K nádrži nitrifikace bude přistavěna vertikální dosazovací nádrž - DN pro odseparování vyčištěné vody od kalu. Vyčištěná voda z dosazovací nádrže bude odtékat přes nový měrný Parshallův žlab P2 do stávajícího potrubí s výustí. Vratný kal bude čerpán z dosazovací nádrže na začátek nádrže D-N1. Přebytečný kal bude čerpán do stávajícího nadzemního kalojemu. Na místě stávající provozní buňky bude vybudován na základových pasech nový zděný provozní objekt, ve kterém budou umístěna dmychadla v protihlukových krytech. V areálu ČOV budou realizovány trubní rozvody, komunikace související s rekonstrukcí, terénní úpravy a nové oplocení. Vody budou vypouštěny stávajícím výustním objektem do recipientu Tisá.
Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 10 ti měsíců od podpisu Smlouvy o dílo + 12 měsíců zkušební provoz.
Datum zveřejnění:15.3.2016
Termín pro podání nabídek:7.4.2016 10:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:13 138 138,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
projektová dokumentace Tisá, ČOV - intenzifikace
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_Tisa.zip
66 470.45 KB
14.3.2016 11:02Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Tisá
zadávací dokumentace
ZD_Tisa_-_final.pdf
827.19 KB
14.3.2016 11:06Ověřeno 1 podpisů.
odůvodnění ČOV Tisá - intenzifikace
odůvodnění
Oduvodneni_Tisa.pdf
240.29 KB
14.3.2016 11:08Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace ČOV Tisá
zadávací dokumentace
ZD_Tisa_-_final.doc
353.50 KB
14.3.2016 11:10Ověřeno 1 podpisů.
dodatečné informace č.1
dodatečné informace č.1
odpovedi_c._1.jpg
927.96 KB
17.3.2016 10:53Ověřeno 1 podpisů.
Informace zadavatele
informace zadavatele
4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls
2 515.00 KB
18.3.2016 13:32
Informace zadavatele
informace zadavatele
Informace_zadavatele.jpg
895.06 KB
18.3.2016 13:45Ověřeno 1 podpisů.
Informace zadavatele
výkaz výměr
4908_41_-_UL037027_Tisa,_COV_intenzifikace_rozpocet_[zadani].xls
2 515.00 KB
18.3.2016 13:48Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo ČOV Tisá
smlouva o dílo
1278_2016.pdf
16 957.05 KB
8.6.2016 13:09Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá
písemná zpráva zadavatele
xeroxtpl.pdf
132.17 KB
13.6.2016 14:52
písemná zpráva zadavatele ČOV Tisá
písemná zpráva zadavatele
xeroxtpl.pdf
132.17 KB
13.6.2016 14:53Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 smlouvy o dílo
563_2017.pdf
1 824.14 KB
30.3.2017 14:10Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
1072_2017.pdf
355.13 KB
16.5.2017 12:47Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.3 SoD
dodatek č.3 smlouvy o dílo
1723_2017.pdf
177.01 KB
10.8.2017 14:35Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469