Zadávací řízení
Přihlášení

LN082009 Výškov, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P16V00000001
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Navržena je rekonstrukce ČOV Výškov za provozu stávající ČOV. Vlastní ČOV byla uvedena do povozu roku 1979 s původní projektovanou kapacitou 542 EO60.
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny převážně oddílnou splaškovou kanalizací ze dvou lokalit. Větší část obce je odkanalizována gravitačně, druhé menší lokalita je odkanalizována gravitačně a následně čerpána na ČOV. Max. hydraulická kapacita ČOV je 5,1 l/s. ČOV bude mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Rekonstruována bude vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění. Biologickou část budou tvořit stávající nádrže - jedna nádrž aktivační a jedna nádrž dosazovací. Přebytečný kal bude čerpán z dosazovací nádrže do nové provzdušované kalové jímky o objemu 21 m3. Plovoucí nečistoty z dosazovací nádrže budou čerpány do středového nátokového válce. Gravitačně zahuštěný kal z kalové nádrže bude odvážen fekálním vozem na jinou ČOV. Dmychadla v protihlukových krytech budou umístěna v provozním objektu. Bude provedena výměna měrného zařízení.
Datum zveřejnění:12.1.2016
Termín pro podání nabídek:1.2.2016 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:7 789 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k předložení nabídky
LN082009_Vyskov_COV_Vyzva.pdf
1 329.37 KB
11.1.2016 15:13Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_Vyskov_COV_ZD.pdf
916.03 KB
11.1.2016 15:15Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_Vyskov_COV_ZD.doc
380.00 KB
11.1.2016 15:16Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN082009_Smlouva_o_dilo.docx
69.51 KB
11.1.2016 15:16Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - Technická část
LN082009_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
21 383.03 KB
11.1.2016 15:18Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
LN082009 SoD CES 739/2016
LN082009_SoD_739-16.pdf
11 139.26 KB
20.4.2016 13:37Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN082009_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
368.91 KB
20.4.2016 14:26Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016
LN082009_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016.pdf
328.07 KB
10.2.2017 13:59Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č.1 k SoD CES 1087-2017
LN082009_SoD-D1_1087-2017.pdf
1 229.20 KB
2.6.2017 07:48
LN082009 Dodatek č.1 k SoD CES 1087-2017
LN082009_SoD-D1_1087-2017.pdf
1 229.20 KB
2.6.2017 07:56Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.2
LN082009_SoD-D2_1943-2017.pdf
4 838.78 KB
19.9.2017 14:14Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469