Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

LN082009 Výškov, ČOV - rekonstrukce

Číslo:P16V00000001
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a realizace stavebních prací v rozsahu dle schválené PD. Navržena je rekonstrukce ČOV Výškov za provozu stávající ČOV. Vlastní ČOV byla uvedena do povozu roku 1979 s původní projektovanou kapacitou 542 EO60.
Odpadní vody jsou na ČOV přiváděny převážně oddílnou splaškovou kanalizací ze dvou lokalit. Větší část obce je odkanalizována gravitačně, druhé menší lokalita je odkanalizována gravitačně a následně čerpána na ČOV. Max. hydraulická kapacita ČOV je 5,1 l/s. ČOV bude mechanicko-biologická s uskladněním kalu v aerobních podmínkách. Rekonstruována bude vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění. Biologickou část budou tvořit stávající nádrže - jedna nádrž aktivační a jedna nádrž dosazovací. Přebytečný kal bude čerpán z dosazovací nádrže do nové provzdušované kalové jímky o objemu 21 m3. Plovoucí nečistoty z dosazovací nádrže budou čerpány do středového nátokového válce. Gravitačně zahuštěný kal z kalové nádrže bude odvážen fekálním vozem na jinou ČOV. Dmychadla v protihlukových krytech budou umístěna v provozním objektu. Bude provedena výměna měrného zařízení.
Datum zveřejnění:12.1.2016
Termín pro podání nabídek:1.2.2016 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:7 789 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Výzva k předložení nabídky
LN082009_Vyskov_COV_Vyzva.pdf
1 329.37 KB
11.1.2016 15:13Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_Vyskov_COV_ZD.pdf
916.03 KB
11.1.2016 15:15Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
LN082009_Vyskov_COV_ZD.doc
380.00 KB
11.1.2016 15:16Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo
LN082009_Smlouva_o_dilo.docx
69.51 KB
11.1.2016 15:16Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace - Technická část
LN082009_ZADAVACI_dok_TECH._CAST.zip
21 383.03 KB
11.1.2016 15:18Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Smlouva o dílo
LN082009 SoD CES 739/2016
LN082009_SoD_739-16.pdf
11 139.26 KB
20.4.2016 13:37Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
LN082009_F_10d_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
368.91 KB
20.4.2016 14:26Ověřeno 1 podpisů.
Prohlášení o ceně a subdodavatelích za rok 2016
LN082009_Seznam_subdodavatelu+cena_cestne_prohlaseni_2016.pdf
328.07 KB
10.2.2017 13:59Ověřeno 1 podpisů.
Dodatek č.1 k SoD CES 1087-2017
LN082009_SoD-D1_1087-2017.pdf
1 229.20 KB
2.6.2017 07:48
LN082009 Dodatek č.1 k SoD CES 1087-2017
LN082009_SoD-D1_1087-2017.pdf
1 229.20 KB
2.6.2017 07:56Ověřeno 1 podpisů.
Smlouva o dílo dodatek č.2
LN082009_SoD-D2_1943-2017.pdf
4 838.78 KB
19.9.2017 14:14Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469