Zadávací řízení
Přihlášení

UL046020 Trmice, Koštov – rekonstrukce VDJ a přívodního vodovodního řadu

Číslo:P15V00000020
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího vodojemu 1x500m3 v Koštově. Vodojem vykazuje v současné době poruchy nehavarijního rázu, které však mají negativní dopad na technický stav objektu (únosnost, provozuschopnost i trvanlivost). V zásadě rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti vodojemu.
Předmětem PD je demolice stávajícího oplocení a návrh nového oplocení VDJ Koštov v rozdílné trase, a to pouze v nutném (redukovaném) rozsahu potřebném pro technickou obsluhu vodojemu. Nové oplocení budou tvořit sloupky a vzpěry z ocelových trubek (rozteč sloupků 3000 mm), prefabrikované betonové podhrabové desky, ocelové poplastované pletivo výšky 1800 mm a dvě řady ocelového ostnatého drátu. Délka oplocení z pletiva bude 153 bm; brána + branka 4,83 bm. Celková délka oplocení bude 157,83 bm a oplocená plocha 1490 m².
Předmětem PD je rekonstrukce zásobního řadu vedoucího k VDJ Koštov v Trmicích. Část I (od napojení na stávající řad v ulici Přemysla Oráče až po staničení km 0,19598) je vedena v jiné trase než původní vodovod a proto podléhá územnímu a vodoprávnímu rozhodnutí. Část II je vedena ve stávající trase vodovodu OC 300. Řad je navržen z HDPE 160/14,6 mm PE 100 SDR 11. Potrubí je celkové délky 588,39 m.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Termín zahájení realizace veřejné zakázky dle klimatických podmínek v roce 2016. Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31. 08. 2016.
Datum zveřejnění:16.11.2015
Termín pro podání nabídek:3.12.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 361 402,73 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
zadávací dokumentace VDJ Koštov
zadávací dokumentace
ZD_Kostov_VDJ.pdf
1 612.68 KB
11.11.2015 12:35Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace VDJ Koštov
zadávací dokumentace
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_ZD_FINAL.doc
374.50 KB
11.11.2015 12:37Ověřeno 1 podpisů.
výzva VDJ Koštov
výzva
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_VYZVA.pdf
1 277.73 KB
11.11.2015 12:38Ověřeno 1 podpisů.
smlouva o dílo VDJ Koštov
smlouva o dílo
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_SoD_FINAL.docx
69.46 KB
11.11.2015 12:40Ověřeno 1 podpisů.
projektová dokumentce VDJ Koštov
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_Kostov_VDJ.zip
47 550.20 KB
11.11.2015 12:41Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo VDJ Koštov
smlouva o dílo
55_2016.pdf
8 324.66 KB
15.1.2016 08:44Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele Trmice, Koštov - reko VDJ
písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_U_Kostov.pdf
139.97 KB
18.1.2016 13:18Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 smlouvy o dílo
1882_2016.pdf
1 176.13 KB
26.9.2016 10:25Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
2069_2016.pdf
445.84 KB
26.9.2016 10:29Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávka + cena
formulář F110a
F110a_sub_UL046020.pdf
61.14 KB
2.2.2017 12:45Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469