Tyto internetové stránky využívají cookies k ukládání informací na Vašem počítači. Cookies používáme výhradně pro přihlašení do systému. Když na tomto webu na něco kliknete, vyjádříte tím svůj souhlas, že smíme pomocí používat cookies.

SouhlasímOdejít

Zadávací řízení
Přihlášení
Nápověda

UL046020 Trmice, Koštov – rekonstrukce VDJ a přívodního vodovodního řadu

Číslo:P15V00000020
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci stávajícího vodojemu 1x500m3 v Koštově. Vodojem vykazuje v současné době poruchy nehavarijního rázu, které však mají negativní dopad na technický stav objektu (únosnost, provozuschopnost i trvanlivost). V zásadě rekonstrukce sleduje rehabilitaci fyzického stavu a prodloužení trvanlivosti vodojemu.
Předmětem PD je demolice stávajícího oplocení a návrh nového oplocení VDJ Koštov v rozdílné trase, a to pouze v nutném (redukovaném) rozsahu potřebném pro technickou obsluhu vodojemu. Nové oplocení budou tvořit sloupky a vzpěry z ocelových trubek (rozteč sloupků 3000 mm), prefabrikované betonové podhrabové desky, ocelové poplastované pletivo výšky 1800 mm a dvě řady ocelového ostnatého drátu. Délka oplocení z pletiva bude 153 bm; brána + branka 4,83 bm. Celková délka oplocení bude 157,83 bm a oplocená plocha 1490 m².
Předmětem PD je rekonstrukce zásobního řadu vedoucího k VDJ Koštov v Trmicích. Část I (od napojení na stávající řad v ulici Přemysla Oráče až po staničení km 0,19598) je vedena v jiné trase než původní vodovod a proto podléhá územnímu a vodoprávnímu rozhodnutí. Část II je vedena ve stávající trase vodovodu OC 300. Řad je navržen z HDPE 160/14,6 mm PE 100 SDR 11. Potrubí je celkové délky 588,39 m.
Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke splnění potřeb zadavatele Severočeské vodárenské společnosti a.s. Termín zahájení realizace veřejné zakázky dle klimatických podmínek v roce 2016. Splnění veřejné zakázky zahrnující realizaci stavebních prací se předpokládá nejpozději do 31. 08. 2016.
Datum zveřejnění:16.11.2015
Termín pro podání nabídek:3.12.2015 09:00:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Zjednodušené podlimitní řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:6 361 402,73 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
zadávací dokumentace VDJ Koštov
zadávací dokumentace
ZD_Kostov_VDJ.pdf
1 612.68 KB
11.11.2015 12:35Ověřeno 1 podpisů.
zadávací dokumentace VDJ Koštov
zadávací dokumentace
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_ZD_FINAL.doc
374.50 KB
11.11.2015 12:37Ověřeno 1 podpisů.
výzva VDJ Koštov
výzva
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_VYZVA.pdf
1 277.73 KB
11.11.2015 12:38Ověřeno 1 podpisů.
smlouva o dílo VDJ Koštov
smlouva o dílo
UL046020_Trmice_Kostov_rek_VDJ_SoD_FINAL.docx
69.46 KB
11.11.2015 12:40Ověřeno 1 podpisů.
projektová dokumentce VDJ Koštov
projektová dokumentace pro provádění stavby
PD_Kostov_VDJ.zip
47 550.20 KB
11.11.2015 12:41Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
smlouva o dílo VDJ Koštov
smlouva o dílo
55_2016.pdf
8 324.66 KB
15.1.2016 08:44Ověřeno 1 podpisů.
písemná zpráva zadavatele Trmice, Koštov - reko VDJ
písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_U_Kostov.pdf
139.97 KB
18.1.2016 13:18Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.1 SoD
dodatek č.1 smlouvy o dílo
1882_2016.pdf
1 176.13 KB
26.9.2016 10:25Ověřeno 1 podpisů.
dodatek č.2 SoD
dodatek č.2 smlouvy o dílo
2069_2016.pdf
445.84 KB
26.9.2016 10:29Ověřeno 1 podpisů.
formulář subdodávka + cena
formulář F110a
F110a_sub_UL046020.pdf
61.14 KB
2.2.2017 12:45Ověřeno 1 podpisů.
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Technická podpora:

tel.: +420 417 563 178
fax: +420 417 564 834

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469