Zadávací řízení
Přihlášení

CL062007 Svor, Rousínov, rekonstrukce vodovodu

Číslo:P13V00000007
Popis:Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací, tj. zhotovení:
IO 01 Vodovodní řad „1“
IO 01.1 HDPE d 110 dl. 381 m
IO 01.2 HDPE d 90 dl. 1040 m
IO 01.3 VDJ Rousínov - vystrojení
IO 01.4 Redukční šachta – vystrojení
IO 01.5 Přípojky
IO 02 Vodovodní řad „2“
IO 02.1 HDPE d 90 dl. 272 m
IO 02.2 Nadchod Rousínovského potoka km 0,028 – 0,033
IO 02.3 Přípojky
IO 03 Vodovodní řad „3“
IO 03.1 HDPE d 63 dl. 122 m
IO 03.2 Přípojky
IO 04 Vodovodní řad „4“
IO 04.1 HDPE d 63 dl. 70 m
IO 04.2 Přípojky
IO 05 Vodovodní řad „5“
IO 05.1 HDPE d 63 dl. 103 m
IO 05.2 Přípojky
Celkem bude provedeno 2036 m vodovodu. Z toho d110 - 390m, d90 -1000m, d63 -513 m a přepojení 48 ks vodovodních přípojek o celk. délce 48 m. Vyměněny budou 4 požární hydranty.
Datum zveřejnění:2.4.2013
Termín pro podání nabídek:2.5.2013 16:30:00
Druh dodávky:stavební práce
Druh výběrového řízení:Otevřené řízení
Typ veřejné zakázky:Podlimitní VZ
Předpokládaná cena:14 208 000,00 Kč
Dělená na části:ne
Rámcová dohoda:ne
Zavedení dynamický nákupního systému:ne
Stav zadávacího řízení:Ukončeno

Zadávací dokumentace

Pro obdržení dodatečných informací potřebných pro podání nabídky se prosím k dané zakázce přihlaste.

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
Tendr_Březen 2013
technická část zadávací dokumentace včetně soupisu prací
CD_Tendr__Brezen_2013.zip
46 812.41 KB
28.3.2013 12:24Ověřeno 1 podpisů.
130315 Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky-svor
Odůvodnění veřejné zakázky podle vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
130315_Oduvodneni_ucelnosti_verejne_zakazky_-_svor.docx
22.40 KB
28.3.2013 13:11Ověřeno 1 podpisů.
Aktualizované stanovisko Krajské Správy Silnic Libereckého kraje
Stanovisko KSSLK vymezuje požadavky na obnovu komunikací dotčených stavbou vodovodu
Aktualizovane_stanovisko_KSS_LK.pdf
1 160.12 KB
2.4.2013 10:33Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
Pokyny pro zpracování nabídky
130402_Pokyny_svor_def_signed.pdf
259.67 KB
3.4.2013 09:57Ověřeno 1 podpisů.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
130318_Navrh_SoD_svor.doc
154.00 KB
3.4.2013 09:58Ověřeno 1 podpisů.
Odpoved na dotazy_signed.pdf
Dotazy od uchateče a odpovědi zadavatele
130411_Odpoved_na_dotazy_signed.pdf
639.65 KB
11.4.2013 13:45Ověřeno 1 podpisů.
130411 sod_oprava.doc
opravený návrh smlouvy o dílo na základě dotazu uchazeče a odpovědi zadavatele
130411_sod_oprava.doc
154.50 KB
11.4.2013 13:48Ověřeno 1 podpisů.
130418 Odpověď zadavatele na dodatečné informace_signed.pdf
žádost uchazeče o dodatečné informace a odpověď zadavatele
130418_Odpoved_zadavatele_na_dodatecne_informace_signed.pdf
125.91 KB
18.4.2013 20:25Ověřeno 1 podpisů.
Další informace jsou dostupné po přihlášení.

Zveřejněné dokumenty

Název / PopisSoubor / VelikostČas. razítkoElektronický podpis
1073/2013
Oboustranně podepsaná smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu
1073_2013.pdf
33 814.58 KB
27.6.2013 12:34Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
PSZ_Svor,_Rousinov.pdf
238.81 KB
28.6.2013 13:09Ověřeno 1 podpisů.
Písemná zpráva zadavatele
Pisemna_zprava_zadavatele.pdf
1 343.34 KB
9.7.2013 07:15Ověřeno 1 podpisů.
Čestné prohlášení o subzhotovitelích
Čestné prohlášení zhotovitele o subzhotoviteli podílejícím se z více než 10% na plnění VZ a výše skutečně uhrazené ceny objednatelem za plnění veřejné zakázky
cestne_prohlaseni_o_subzhotovitelich.pdf
228.30 KB
8.1.2014 09:47Ověřeno 1 podpisů.
Čestné prohlášení o subzhotovitelích
Čestné prohlášení zhotovitele o subzhotoviteli podílejícím se z více než 10% na plnění VZ a výše skutečně uhrazené ceny objednatelem za plnění veřejné zakázky
cestne_prohlaseni_o_subzhotovitelich.pdf
228.30 KB
8.1.2014 09:48
Identifikátor na věstníku veřejných zakázek: 232695

Prohlášení o přístupnosti
Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Technická podpora:

NAŠE ADRESA

Přítkovská 1689
415 50 Teplice

IČO: 49099469
DIČ: CZ49099469